Jakelu – kysymyksiä ja vastauksia

Miksi postinjakelusta kohistaan juuri nyt?

Tekeillä on postilain uudistus. Uudistukseen liittyy uhka postin jakelupäivien karsimiseen viidestä kolmeen. Vilkas yhteiskunnallinen keskustelu kertoo lehtien ja kirjeiden jakelupalvelujen tärkeydestä suomalaisille.

Miten postilain uudistus koskettaa tavallista lehden lukijaa?

Jakelupäivien karsiminen huolestuttaa lukijoita, jotka haluavat saada päivälehtensä tuoreena. Sanomalehtien jakamista vähintään viitenä päivänä viikossa pitää tärkeänä valtaosa suomalaisista (85 % vastaajista, IRO Research 4/2016).

Postilain uudistus koskee sanomalehtien lukijoita, joiden lehti tulee arkisin Postin jakamana päivällä. Uudistus ei vaikuta sanomalehtien varhaisjakeluun, jota hoitavat sekä yksityiset jakeluyhtiöt että Posti.

Kuka jakaa sanomalehdet? Mistä tiedän, kuka jakaa oman kotitalouteni sanomalehdet?

Posti Oy jakaa noin puolet suomalaisista sanomalehdistä. Yksityiset jakeluyhtiöt hoitavat loppuosan lehtien jakelusta. Oman lehtesi jakeluyrityksen saat selville lehden yhteystiedoista tai ottamalla yhteyttä lehden asiakaspalveluun.

Mitä haittaa jakelupäivien karsimisesta olisi?

Päivittäinen postinjakelu turvaa kansalaisten tasapuolista tiedonsaantia, myös heidän joille digituotteet eivät vielä ole arkipäivää. Kolmipäiväinen postinjakelu veisi haja-asutusalueiden asukkailta heidän ainoan jakelunsa kahdelta päivältä viikossa. Tämän jakelun palvelutaso on sanomalehtien tilaajien kannalta jo heikentynyt, kun osa lukijoista saa päivän lehden vasta illalla.

Eivätkö digituotteet vähitellen korvaa painetut tuotteet?

Vaikka digitaalisuus etenee tiedonvälityksessä, on päivittäinen postinjakelu edelleen kansalaisille olennainen viestinnän peruspalvelu.

Kun asiakaslähtöisyyttä liiketoiminnassa ja palveluissa yleisesti korostetaan, olisi kuluttajien voitava valita myös postipalveluissa. Digitaalisuuteen ei pidä pakottaa.

Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että digitaalinen jakelu ei voi lähivuosina täysin korvata fyysistä jakelua. Näin vastaa neljä viidestä kirjeiden ja korttien kohdalla ja kaksi kolmesta sanomalehtien ja aikakauslehtien kohdalla (IRO Research 4/2016).  

Miten postilakia pitäisi sanomalehtien mielestä uudistaa?

Uudistus pitää tehdä kansalaisten tasapuolista tiedonsaantia vaarantamatta. Viisipäiväisen jakelun turvaaminen on otettava uudistuksen tavoitteeksi. Jakelupäivien karsimisen asemesta on mietittävä, miten palveluja kehitetään.

Viisipäiväinen jakelu voidaan turvata parhaiten yhdistämällä eri jakeluja ja muita kuljetuspalveluja. Suurimmat tehokkuushyödyt saavutetaan taajamissa, joissa on tällä hetkellä vähintään kaksi päivittäistä jakokierrosta.

Tarvitaan uusia toimintamalleja. Päiväposti voitaisiin ehkä jakaa kaupungeissa aamun sanomalehtijakelun yhteydessä. Postin jakamisen voi hoitaa myös sanomalehden jakeluyhtiö ja maaseudulla paikallinen osuuskunta tai kuljetusalan yrittäjä.

Mistä riippuu, mihin aikaan sanomalehti jaetaan?

Taajamien varhaisjakelualueilla lehti jaetaan aamulla. Näin jaetaan 80 prosenttia sanomalehdistä. Tyypillisesti varhaisjakelu päättyy klo 6.00 tai 6.30 mennessä, viikonloppuisin hieman myöhemmin.

Haja-asutusalueilla sanomalehti jaetaan Postin perusjakelussa, jolloin lehti tulee kotiin muun päiväpostin mukana. Posti päätti hiljattain myöhentää tämän jakelun takarajaa klo 16:sta klo 18:aan.

Asun kaupungissa, pitäisikö minun olla huolissani jakelun harvenemisesta?

Postin palvelutason muutoksilla on jo nyt ollut vaikutusta myös kaupunkien jakeluun. Postilain muutoksen myötä on mahdollista, ettei postia tulevaisuudessa jaeta kaikkiin kotitalouksiin päivittäin myöskään kaupungeissa.

Mitä EU-lainsäädäntö sanoo jakelusta?

EU-direktiivi velvoittaa vähintään viiden päivän postinjakeluun. Tästä saa poiketa vain, jos perusteena on vaikeakulkuinen maasto tai maantieteellisesti tai muutoin hankalat olosuhteet.  

Miksi Postin pitäisi kantaa vastuuta jakelusta taajamien ulkopuolella?

Postinjakelu on yksi yhteiskunnan peruspalvelu, jolla turvataan kansalaisten tasapuolinen tiedonsaanti asuinpaikasta riippumatta. Suomen valtio omistaa Posti Group Oyj:n koko osakekannan. Posti on nimetty postinjakelun yleispalvelusta vastaavaksi yhtiöksi koko maassa.