LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE
9.11.2018

Lausunto arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Medialiitto ja sen jäsenliitot Aikakausmedia, Sanomalehtien Liitto sekä Suomen Kustannusyhdistys ovat antaneet 9.11.2018 lausunnon arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta. Muutos koskee sähköisiin julkaisuihin sekä lehtien irtonumeroihin sovellettavan verokannan alentamista 24 prosentista 10 prosenttiin.

Lausunto: