1.10.2018

Nuorille aikuisille sanomalehdet entistä merkityksellisempiä demokratian ja paikallisuuden edistäjiä

Sanomalehtien toiminta sekä yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian että paikallisten asioiden edistäjänä on suomalaisten mielestä entistäkin merkityksellisempää. Merkityksellisyys on kasvanut viimeisen vuoden aikana erityisesti 25–44-vuotiaiden keskuudessa, ilmenee IROResearch Oy:n elo-syyskuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta tekemästä tutkimuksesta.

Suomalaisista 82 prosenttia pitää sanomalehtien toimintaa merkityksellisenä yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian edistämisessä. Merkityksellisyys on noussut tasaisesti vuoden 2014 ensimmäisestä vastaavasta mittauksesta, jolloin tulos oli 78 prosenttia. Koko neljän prosenttiyksikön kasvu on tapahtunut asteikon ääripäässä ”erittäin merkityksellinen”.

Viimeisen vuoden aikana sanomalehtien yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut voimakkaimmin 25–44-vuotiaiden keskuudessa. Tämä ikäryhmä on kirinyt samalle tasolle kuin väestö keskimäärin. Edellisvuoden taso 70 prosenttia on noussut 81 prosenttiin.

”Sanomalehti on palvelu, joka on jo tutkimuksen neljän vuoden aikanakin muuttunut paljon. Suomessakin jo lähes parin sadan vuoden yhtämittainen paperivaihe on vaihtunut digiajan tuotteeksi, jolla on kuluttajan halutessa myös vahva paperinen palvelumuoto. Luotettavan tiedon tarve vahvistuu digiajan mitä kyseenalaisimpien vaikuttamispyrkimysten viestintätulvassa. Missä tahansa muodossa julkaistavissa sanomalehdissä voi olla varma faktojen pitävyydestä ja siksi uskon, että ne säilyttävät jatkossakin erittäin vahvan merkityksellisyytensä kaikille suomalaisille”, ennakoi Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.

Sanomalehti on merkityksellinen paikallisesti ja itselle

Samassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemystä siitä, kuinka merkityksellistä sanomalehtien toiminta on paikallisesti. Suomalaisista 83 prosenttia pitää sanomalehtien toimintaa merkityksellisenä paikallisten asioiden edistäjänä. Tulos on samalla tasolla edellisvuoden tuloksen (82 %) kanssa ja kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2014.

Myös paikallisten asioiden edistämisessä sanomalehtien merkityksellisyys on kasvanut viime vuoden aikana tilastollisesti merkitsevästi 25–44-vuotiaiden keskuudessa. Kun vuotta aiemmin kolme neljästä 25–44-vuotiaasta koki sanomalehdet merkityksellisiksi paikallisten asioiden edistäjinä, nyt tulos on jo useampi kuin neljä viidestä.

Itselleen merkitykselliseksi sanomalehtien tuottaman, paperilehdissä tai digitaalisissa palveluissa julkaistavan sisällön koki 77 prosenttia suomalaisista. Vuosittaisen tutkimuksen mukaan sanomalehtien merkityksellisyys suomalaisille on säilynyt hyvin. Vuodesta 2014 on tapahtunut kolmen prosenttiyksikön nousu.

Lisätietoja:

Sirpa Kirjonen
Markkinointi- ja tutkimusjohtaja
Sanomalehtien Liitto
sirpa.kirjonen@sanomalehdet.fi
040 777 7210

IROResearch Oy:n elo-syyskuussa tekemässä Tuhat suomalaista -tutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta kuinka merkityksellisinä he pitävät sanomalehtien toimintaa yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian sekä paikallisten asioiden edistäjänä ja sisällön merkitystä itselleen. Tutkimus toteutettiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Tiedonkeruun aika oli 31.8.–10.9.2018. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin +/- 3,2 %-yksikköä.