20.4.2018

Painetulla sanomalehdellä ykkösasema luotettavuudessa

Suomalaisista 75 prosenttia pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana. Toiseksi sijoittuvat Ylen televisiokanavat, joita pitää luotettavina 73 prosenttia suomalaisista. Seuraaviksi luotetuimpia ovat Ylen radiokanavat (67 %), Ylen digitaaliset palvelut (42 %), sanomalehtien maksulliset digitaaliset palvelut (39 %) ja sanomalehtien maksuttomat digitaaliset palvelut (31 %).

Nuorimmasta 18–24-vuotiaiden ikäryhmästä painettuihin sanomalehtiin liittää luotettavuuden peräti 82 prosenttia ja kakkoseksi sijoittuviin Ylen televisiokanaviin 73 prosenttia.

Snapchatiin, Instagramiin, Twitteriin, Facebookiin, YouTubeen, LinkedIniin tai WhatsAppiin suomalaiset eivät yhdistä ominaisuutta luotettava. Nuorimmista aikuisistakin vain 4–13 prosenttia pitää edellä mainittuja luotettavina medioina.

IRO Research Oy kysyi suomalaisten mielipiteitä 22 median luotettavuudesta maaliskuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta.

Samassa tutkimuksessa pyydettiin arvioimaan myös kolme itselleen tärkeintä, asiantuntevinta, hyödyllisintä ja läheisintä uutislähdettä. Painetut sanomalehdet ja Ylen televisiokanavat sijoittuivat näissä kaikissa selkeään kärkeen. Ero jopa kolmanneksi sijoittuneeseen Ylen radiokanaviin oli merkittävä.

Kolmen asiantuntevimman uutislähteen kärkeen 18–24-vuotiaista kaksi kolmasosaa (68 %) sijoittaa painetut sanomalehdet, toiseksi Ylen televisiokanavat (42 %) ja kolmanneksi Ylen radiokanavat (29 %).  Kolme tärkeintä uutislähdettä nuorille aikuisille ovat sanomalehtien digitaaliset palvelut, painetut sanomalehdet ja Google. Kolme läheisintä ovat painetut sanomalehdet, sanomalehtien digitaaliset palvelut ja Ylen televisiokanavat. Kolme hyödyllisintä ovat painetut sanomalehdet, sanomalehtien digitaaliset palvelut ja Google. Läheisimmät ovat painetut sanomalehdet, sanomalehtien digitaaliset palvelut ja jokseenkin tasavahvoina Ylen televisiokanavat, Google ja Facebook.

”Suomessa luotettavuus liitetään erittäin vahvasti journalismin ammattilaisten tuottamiin medioihin, mikä ei luonnollisestikaan yllätä, koska tämän ammattikunnan edustajia sitoo journalistin sääntöjen mukaan pyrkimys totuuteen, faktojen tarkistaminen ja virheiden oikaiseminen. Yllättävää on kuitenkin se, kuinka merkittävä mielikuvallinen etulyöntiasema painetulla sanomalehdellä ja myös Ylen televisiokanavilla on uutisten vahvasti digitalisoituneen kuluttamisen maailmassa. Vielä on matkaa siihen, että sama journalistisesti tuotettu sisältö arvioidaan yhtä luotettavaksi, asiantuntevaksi tai jopa läheiseksi, kun toimitaan digitaalisessa ympäristössä”, toteaa Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.

Lisätietoja:
Sirpa Kirjonen
Markkinointi- ja tutkimusjohtaja
Sanomalehtien Liitto
sirpa.kirjonen@sanomalehdet.fi
040 777 7210

IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus toteutettiin internetissä IRO Research Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan 18 vuotta täyttänyttä suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Tiedonkeruun aika oli 12. –19.3.2018. Tulosten virhemarginaali on maksimissaan noin +/- 3,2 %-yksikköä.