21.9.2018

Postinjakelun turvaaminen vaatii jakelutietojen avaamista

Postinjakelun turvaaminen koko maassa vaatii aidon kilpailun lisäämistä Suomen postitoiminnassa. Se ei onnistu ilman postipalvelua koskevien olennaisten tietojen avaamista, korostavat Medialiiton ja Sanomalehtien Liiton hallitusten puheenjohtajat.

”Kansalaisten tasapuolinen tiedonsaanti voidaan taata vain uudistamalla jakelua nykyistä kustannustehokkaammaksi ja palvelukykyisemmäksi. Kiireellisintä on nyt avata postipalvelun tuottamiseen tarvittavat tiedot kaikkien toimijoiden käyttöön. Olisi outoa, jos valtion omistaman Postin tiedot esimerkiksi postilaatikoiden sijainnista jäisivät salaisiksi”, painottaa Medialiiton hallituksen puheenjohtaja, Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Postipalveluun liittyvien olennaisten tietojen avaamisesta sovittiin mediapoliittisessa ohjelmassa, jonka hallitus hyväksyi heinäkuussa. Ohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä alan toimijoiden ja viranomaisten kesken.

”Postitietojen avaamisesta hyötyisivät eniten pienet ja keskisuuret toimijat, joilla ei ole tähän mennessä ollut kykyä kerryttää omaa tietomassaa. Se mahdollistaisi myös uusien palvelujen synnyttämisen. Postimarkkina voi toimia kuluttajien parhaaksi vain, jos kilpailussa on mukana useita yrityksiä”, perustelee Sanomalehtien Liiton hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta.

Liikenne- ja viestintäministeriön lakiluonnoksen mukaan olennaisia tietoja olisivat muun muassa tiedot postilokeroiden, postilaatikoiden ja rakennusten sijainnista sekä tiedot postinumeroalueiden rajoista. Tietojen avaamisvelvoite koskisi kaikkia postiyrityksiä.

”Erilaisten kuljetusten ja jakelujen yhdistäminen on välttämätöntä jakelun kustannuspaineiden hillitsemiseksi etenkin maaseudulla. Se olisi myös ympäristöystävällistä. Ilman olennaisten tietojen avaamista jakeluja ei päästä yhdistämään. Poliittisten päättäjien olisi nyt tärkeä katsoa mediapolitiikan kokonaisuutta eikä vain yhden, markkinaa hallitsevan valtionyhtiön etua”, Kangaskorpi huomauttaa.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33

Petteri Putkiranta, p. 040 550 1551

Jukka Holmberg, toimitusjohtaja, Medialiitto ja Sanomalehtien Liitto, p. 040 735 1690