4.12.2017

”Fiksu suomalainen ei usko mitä tahansa”

Sanomalehtien Liiton liittojohtajan Jukka Holmbergin mukaan paras keino verkossa leviävien valeuutisten vaikutuksia vastaan on valistunut kansalainen.

”Fiksu suomalainen ei usko mitä tahansa”, Holmberg totesi Forssan Lehden 100-vuotisjuhlassa Tammelassa 2.12.

Medialiiton tuoreen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta uskoo, että verkossa leviävät valeuutiset vaikuttavat paljon kansalaisten käsityksiin ajankohtaisten asioiden perusfaktoista. Omaan kykyyn tunnistaa valeuutinen luottaa kuitenkin kolme neljästä vastaajasta.

”Mediakasvatus ja medialukutaito ovat entistäkin tärkeämpiä. Niitä on opetettava lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisille. Median on itse tuotava aiempaa aktiivisemmin esille ne pelisäännöt, joilla ammattijournalismia tehdään”, Holmberg kannusti.

Julkisen sanan neuvoston periaatteet ja Journalistin ohjeet määrittelevät vastuullisen median toimintatavat esimerkiksi tietojen tarkistamisessa, osapuolten kuulemisessa, yksilön suojaamisessa ja virheiden oikaisussa.

”Tärkein yksittäinen ohje kuuluu näin: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tämä pyrkimys erottaa oikean median muista.”

Holmberg kehotti poliittisia päättäjiä ja media-alan toimijoita huolehtimaan yhdessä siitä, että uutismedia toimii demokratian happena ja sivistää kansalaisia myös Suomen seuraavallakin satavuotiskaudella.

”Pelkkä valeuutisten torjunta ei tietenkään riitä. Tarvitaan riittävästi oikeita, luotettavia uutisia, ja kotimaisia medioita, joilla on kykyä niitä tuottaa.”