19.6.2018

Jakelutietojen avaaminen tarpeen kilpailun edistämiseksi

Sanomalehtien Liitto kannattaa liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta postipalveluja koskevien tietojen avaamisesta.

”Uudistuksella on mahdollista edistää palveluiden kehittymistä ja uudenlaisten palveluiden syntymistä. Se voi myös edesauttaa jakeluiden yhdistämistä ja tätä kautta kustannustehokkuutta”, liittojohtaja Jukka Holmberg perustelee liikennepalveluhankkeen kolmannesta vaiheesta annetussa lausunnossa.

Tehokkaiden uusien palveluiden suunnittelun kannalta olennaisia tietoja ovat erityisesti jättöpaikkoja ja laatikkopaikkoja eli jakelupisteitä yksilöivät tiedot. Jakelureitin karttatieto ilman jako- ja jättöpaikkoja ei ole kilpailun lisäämisen kannalta riittävä. Luovutusvelvollisuus tulisi säätää ensisijaisesti yleispalveluyritykselle.

”Postilain edellyttämä yleispalvelukirjeiden kilpailuttaminen haja-asutusalueilla on osoittautunut käytännössä täysin merkityksettömäksi. Kansalaisten jakelupalvelujen turvaaminen edellyttää koko jakelujärjestelmän ennakkoluulotonta uudistamista”, Holmberg huomauttaa.

Lue lausunto >>

Lisätietoja:
Jukka Holmberg
Liittojohtaja
Sanomalehtien Liitto
jukka.holmberg@sanomalehdet.fi
040 735 1690