20.4.2018

Painetulla sanomalehdellä ykkösasema luotettavuudessa

Suomalaisista 75 prosenttia pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana. Toiseksi sijoittuvat Ylen televisiokanavat, joita pitää luotettavina 73 prosenttia suomalaisista. 

Kolmanneksi luotetuimpia ovat Ylen radiokanavat. Ero seuraaviin, eri medioiden digitaalisiin palveluihin, on selkeä.

Peräti 82 prosenttia 18–24-vuotiaista liittää luotettavuuden painettuihin sanomalehtiin. Kakkoseksi sijoittuviin Ylen televisiokanaviin luottaa tästä ikäryhmästä 73 prosenttia.

Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn tai WhatsApp eivät herätä suomalaisissa luottamusta – nuorimmista aikuisistakin vain 4–13 prosenttia pitää näitä luotettavina medioina.

”Suomessa luotettavuus liitetään erittäin vahvasti journalismin ammattilaisten tuottamiin medioihin. Yllättävää on kuitenkin se, kuinka merkittävä mielikuvallinen etulyöntiasema painetulla sanomalehdellä ja myös Ylen televisiokanavilla on uutisten vahvasti digitalisoituneen kuluttamisen maailmassa. Vielä on matkaa siihen, että sama journalistisesti tuotettu sisältö arvioidaan yhtä luotettavaksi, asiantuntevaksi tai jopa läheiseksi, kun toimitaan digitaalisessa ympäristössä”, toteaa Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.

IRO Research Oy kysyi suomalaisten mielipiteitä 22 median luotettavuudesta maaliskuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta.

Samassa tutkimuksessa pyydettiin arvioimaan myös kolme itselleen tärkeintä, asiantuntevinta, hyödyllisintä ja läheisintä uutislähdettä. Painetut sanomalehdet ja Ylen televisiokanavat sijoittuivat näissä kaikissa selkeään kärkeen. Ero jopa kolmanneksi sijoittuneeseen Ylen radiokanaviin oli merkittävä.

Lue Sanomalehtien Liiton tiedote aiheesta täällä.

IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus toteutettiin internetissä IRO Research Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan 18 vuotta täyttänyttä suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Tiedonkeruun aika oli 12. –19.3.2018. Tulosten virhemarginaali on maksimissaan noin +/- 3,2 %-yksikköä.

Lisätietoja:
Sirpa Kirjonen
Markkinointi- ja tutkimusjohtaja
Sanomalehtien Liitto
sirpa.kirjonen@sanomalehdet.fi
040 777 7210