14.12.2016

Sanomalehdet ja Yle yleissivistyksen kannalta tärkeimmät mediat

Suomalaisten mielestä painetut sanomalehdet ovat yleissivistyksen kannalta tärkeimmät mediat, ilmenee IROResearchin marraskuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta tekemästä tutkimuksesta. Painetut sanomalehdet sijoittaa ykköseksi 79 prosenttia suomalaisista. Toiseksi sijoittuvat Ylen televisiokanavat (78 %) ja kolmanneksi Ylen radiokanavat (60 %). Neljännellä sijalla ovat sanomalehtien digitaaliset palvelut (52 %) ja viidentenä Google (46 %).

15–24-vuotiaiden mielestä painetut sanomalehdet ovat yleissivistävältä merkitykseltään selvästi tärkeimpiä (70 %), Ylen televisiokanavat sijoittuvat toiseksi (63 %) ja kolmanneksi sanomalehtien digitaaliset palvelut (61 %).

Ikäryhmästä riippumatta yleissivistyksen kannalta vähiten merkitystä koettiin olevan Instagramilla, LinkedInillä, Twitterillä ja WhatsAppilla.

Lähes kaikki suomalaiset (91 %) pitävät yleissivistystä tärkeänä asiana suomalaisten hyvinvoinnille.

Erittäin tärkeänä yleissivistystä suomalaisten hyvinvoinnille pitää 67 prosenttia suomalaisista ja melko tärkeänä 24 prosenttia. Yleissivistystä pidetään tärkeänä kaikissa ikäryhmissä, asuinpaikasta tai ammattiryhmästä riippumatta. Seitsemän prosenttia suhtautuu asiaan neutraalisti tai ei osaa ilmaista kantaansa. Vain kaksi prosenttia suomalaisista ei pidä yleissivistystä tärkeänä asiana suomalaisten hyvinvoinnille.

”Yleissivistyksen merkitys hyvinvoinnille on asia, joka ilmiselvästi yhdistää suomalaisia. Olemme sitten työntekijöitä tai johtajia, kotimme isommassa tai pienemmässä kunnassa, ikää enemmän tai vähemmän, kaikki koemme yleissivistyksen tärkeäksi suomalaisten hyvinvoinnille. Myös sanomalehtien rooli yleissivistyksen vahvistajana ja suomalaisten hyvinvoinnin puolesta toimijana on ymmärretty erittäin hyvin, jopa nuorimmissa ikäluokissa”, iloitsee Sanomalehtien Liiton kuluttaja- ja mediamarkkinoinnin johtaja Sirpa Kirjonen.

IROResearch Oy:n Yhteisöllistyvä media -tutkimus toteutettiin internetissä IROResearch Oy:n ISO-sertifioidussa valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta marraskuussa 2016. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä asuinpaikan mukaan vastaamaan 15–74-vuotiasta väestöä valtakunnallisesti. Yleissivistyksen kannalta tärkeimpiä medioita selvittäneessä kysymyksessä oli mukana 20 eri mediaa/mediaryhmää. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään +/- 3,1 %-yksikköä.

Yhteisöllistyvä media -tutkimuksen graafit: