14.6.2018

Suomalaisten luottamus uutismediaan vahva

Suomessa uutisiin luotetaan ja uutisbrändien asema on vahva myös verkossa, ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksesta. Suomalaiset ovat myös aiempaa valmiimpia maksamaan verkkouutisista.

Kaikista tutkimukseen osallistuneista 37 maasta Suomessa uutisiin luotetaan eniten. Suomalaisten enemmistö näyttää pitävän valtavirran uutismediaa suhteellisen luotettavana, vaikka puolet vastaajista kertoi kohdanneensa viikon aikana eri tavoin huonoa, virheellistä tai harhaanjohtavaa journalismia.

Perinteisen kotimaisen uutismedian asema on vahva myös verkossa. Suomalaiset hakevat uutisensa tyypillisesti suoraan uutismedian sivuilta sen sijaan, että löytäisivät ne sosiaalisen median tai jonkun muun kolmannen osapuolen kautta.

Verkkouutisista maksaa lähes viidennes suomalaisista ja maksaneiden määrä kasvoi viime vuodesta. Myös entistä useammat heistä, jotka eivät vielä maksa, arvelevat maksavansa verkkouutisista seuraavan 12 kuukauden aikana.

Medialukutaitoiset lukevat sanomalehtiä

Raportista käy myös ilmi, että medialukutaitoisimmat ovat ahkeria sanomalehtien lukijoita.

”Medialukutaidon mittaaminen otettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukaan raporttiin. Mittausmenetelmää kehitetään jatkossa, jotta ymmärretään median rooli medialukutaidon edistämisessä ja ylläpidossa. Tämän vuoden tulokset osoittavat, että ne joilla on korkea medialukutaito, lukevat eniten sanomalehtiä”, kommentoi Viestintäalan tutkimussäätiön johtaja Noora Pinjamaa.

Maailman kattavin uutismediaan syventyvä vertaileva tutkimus

Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimus vertaa uutisten käyttöä erityisesti verkkomediassa 37 maassa. Tutkimus tehdään vuosittain, nyt seitsemännen kerran, ja Suomi on ollut mukana vuodesta 2014. Viestintäalan tutkimussäätiö rahoittaa sekä kansainvälistä että Suomen maaraporttia. Suomen maaraportin teki Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen tutkija Esa Reunanen.

Suomi-raportissa tutkimustuloksia kommentoivat Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström, Mediatalo Keskisuomalaisen digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi, Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta, Kaleva-konsernin toimitusjohtaja Juha Laakkonen, Basso Median toimitusjohtaja Riikka Reunanen ja Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne.

Raportit ja lisätiedot Viestintäalan tutkimussäätiön verkkosivuilta.