6.6.2018

Toimialastrategiatyöstä työkaluja sanomalehdille

Medialiiton johdolla on keväällä 2018 tehty toimialastrategiatyötä, jonka tarkoituksena on tukea media-alalla toimivia yrityksiä kehitys- ja uudistusprosesseissa. Strategiatyössä

  • tunnistetaan ja kuvataan yhteinen näkemys alan nykytilasta ja tulevaisuudesta,
  • linjataan alan strategiset prioriteetit ja
  • tarjotaan työkaluja jäsenyritysten nykyliiketoiminnan kehityssuunnan hahmottamiseen sekä uuden kasvun määrittelyyn ja arviointiin.

Tärkeimmät strategiset kysymykset koskevat ansaintaa ja keskeisin muutosvoima on teknologian kehitys. Jokaisen yrityksen tärkein tehtävä on arvioida oma tulevaisuutensa omassa viitekehyksessään ja muutosdraivereiden pohjalta. Sanomalehtien osalta strategiset prioriteetit ovat digikyvykkyys digitilaajien analyysiin sekä sisältöstrategian linjaukset.

Verkkosivusto ja workshopit työskentelyn tukena

Strategiatyön materiaalit on koottu www.media2030.fi -verkkopalveluun. Sivustolta löytyvät taustaraportti, strategiatyön eri vaiheiden kuvaus ja taustahaastattelut sekä prosessissa syntyneet työkalut. Yritykset voivat hyödyntää sivuston sisältöjä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Sanomalehtien Liitto järjestää syksyllä kolme strategiaworkshopia, jotka vetää Marjaana Toiminen MindMill Network Oy:stä. Työpajoissa esitellään toimialastrategiatyön tärkeimmät löydökset ja niiden merkitys uutismediassa paikallistasolla, perehdytään ennakoinnin ja tulevaisuustyön mahdollisuuksiin sekä tehdään kasvuun tähtääviä strategisia harjoituksia.

Työpajat pidetään Helsingissä 20.9., Oulussa 2.10. ja Tampereella 3.10. Lisätiedot Sanomalehtien Liiton tapahtumakalenterista.

Lisätietoja strategiatyöstä ja hyödyntämiskeinoista:
Noora Pinjamaa
Asiantuntija, uusi kasvu
noora.pinjamaa@medialiitto.fi
050 442 1507

>> Medialiiton tiedote aiheesta (Media-ala hyödyntää tekoälyä ja data-analytiikkaa yhä kattavammin)