28.1.2019

Yläkouluikäiset: Päättäjien ja median tulisi kuulla nuoria nykyistä enemmän

Yläkouluikäiset toivovat päättäjiltä ja medialta, että nuoret otetaan vakavasti ja heidän näkemyksiään kuullaan nykyistä enemmän. Tämä käy ilmi Sanomalehtien Liiton Kantar TNS:ltä tilaamasta Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin 13–15-vuotiaat nuoret tahtovat vaikuttaa ja mitkä ovat heille tärkeimpiä vaikuttamisen tapoja. 

Lähes 90 prosenttia yläkouluikäisistä pitää tärkeänä, että päättäjät kuuntelisivat nuorten mielipiteitä. Nuoret kuitenkin kokevat, että heidän näkemyksiään kuullaan tällä hetkellä päätöksenteossa varsin heikosti.

Mediassa nuorten kannalta tärkeitä aiheita käsitellään vastaajien mielestä kohtalaisen hyvin. Nuorten näkemyksiä sen sijaan kuullaan mediassa melko huonosti.

”On tärkeää kuulla nuoria asiantuntijoina muulloinkin kuin suoraan nuorten elämään liittyvissä aiheissa – sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa että mediassa”, Sanomalehtien Liiton mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen sanoo.

Päättäjien tulisi paneutua ilmasto- ja ympäristökysymyksiin

Nuoret toivovat pääsevänsä vaikuttamaan niin globaaleihin kuin oman paikkakunnan ja koko Suomen asioihin. Nuoret kokevat saavansa näkemyksensä parhaiten kuuluviin paikallistasolla. Valtakunnallisessa päätöksenteossa tai etsittäessä ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin nuorten ääni kuuluu heikommin.

Ilmaston- ja ympäristönsuojelun edistäminen on yläkouluikäisten mielestä tulevan vaalikauden tärkein teema, johon hallituksen ja eduskunnan tulisi erityisesti keskittyä. Myös koulutuksen kehittämiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen tulisi paneutua.

Nuoret vaikuttavat arjessa ja somessa

Yläkouluikäisistä 90 prosenttia on pyrkinyt viimeisen vuoden aikana vaikuttamaan johonkin itselle tärkeään asiaan. Nuorten vaikuttaminen painottuu hyvin vahvasti arkeen – vaikuttaminen kotona, kaveriporukassa ja koulussa on selvästi yleisintä ja myös kaikista tärkeintä.

Sosiaalinen media on yläkouluikäisille selkeästi tärkein ja luontevin vaikuttamiskanava. Viidesosa vastanneista nuorista haluaa vaikuttaa median välityksellä esimerkiksi kirjoittamalla mielipidekirjoituksen tai ottamalla yhteyttä suoraan toimittajaan.

Sanomalehtiviikko kannustaa vaikuttamaan

Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimus on osa koulujen ja lehtien yhteistä Sanomalehtiviikkoa, jota vietetään 28.1.–1.2.2019. Sanomalehtiviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, joka antaa työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tämän vuoden Sanomalehtiviikon teema on vaikuttaminen.

Sanomalehtien Liitto teetti Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksen Kantar TNS:llä 28.12.2018–10.1.2019. Tutkimukseen vastasi 576 nuorta.

Mediatiedote: Nuoret haluavat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän