Mediakasvatustyö lehdissä

Lehdet mediakasvattajina

Lehdet mediakasvattajina -oppaan avulla voit tutustua lehtien tekemään mediakasvatustyöhön. Oppaaseen on koottu mielipiteitä, tutkimustuloksia ja ideoita lehtikustantajien mediakasvatustyöstä.

Julkaisu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Lehdentekijän mediakasvatustavat -hanketta, jonka toteuttivat vuonna 2014 yhteistyössä Sanomalehtien Liitto ja Aikakausmedia.

Lehdet mediakasvattajina -videot

Kaleva: Pikkunen

Savon Sanomat: Ravireportteri