Sanomalehtien Liitto

Sanomalehtien Liitto on sanoma- ja kaupunkilehtijulkaisijoiden toimialajärjestö. Se on media-alan yhteistä edunvalvontaa hoitavan Medialiiton jäsenjärjestö.

Sanomalehtien Liiton tehtävä on vahvistaa monikanavaisen sanomalehdistön

  • yhteiskunnallista merkitystä
  • elinvoimaa
  • roolia lukijalle ja mainostajille johtavana viestintäkanavana ja
  • asemaa ihmisten arjessa.

Edunvalvonta

Edunvalvontaa liitto harjoittaa yhteistyössä Medialiiton kanssa. Se edustaa sanomalehtiä muun muassa sananvapauden, jakelun, mediamainonnan ja sanomalehti opetuksessa -toiminnan alueilla. Liitto osallistuu myös alan kansainväliseen edunvalvontaan.

Jäsenpalvelu

Liitto tukee sanomalehdistössä työskentelevien henkilöiden osaamisen kehittämistä hankkimalla ja jakamalla tietoa, seuraamalla alan koulutusta ja järjestämällä valikoidusti omaa koulutusta ja laatukilpailuja. Se toimii samalla sanomalehdistön sisäisen yhteistyöverkoston foorumina.

Suomen Lehdistö

Sanomalehtien Liitto julkaisee kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvää Suomen Lehdistö -lehteä.

Suomen Lehdistö on media-alan oma lehti, jossa kirjoitetaan muun muassa journalismista, media-alan uusista ansaintamalleista, monikanavaisesta julkaisemisesta sekä alan tutkimuksesta ja kehityksestä.

> Suomen Lehdistö

Sanomalehtien Liiton jäsenyritykset

Sanomalehtien Liiton jäseninä on 124 yritystä. Liiton jäsenyritykset ovat sanoma- ja kaupunkilehtien julkaisijoita, konserniyhtiöitä, jakeluyhtiöitä, kuva- ja uutistoimistoja, markkinointiyhtiöitä ja sanomalehtipainoja.

Liittoon kuuluu 175 sanomalehteä, 60 kaupunkilehteä, 3 verkkojulkaisua ja 3 muuta lehteä.

Medialiitto

Medialiitto on media-alan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.

> Medialiitto