Sanomalehtien Liiton hallitus

Puheenjohtaja
Kaupallinen johtaja Petteri Putkiranta, Sanoma Media Finland Oy

Varapuheenjohtajat
Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj
Toimitusjohtaja Tenna Talvi-Pietarila, SLP Kustannus Oy

Muut jäsenet
Vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi, Alma Talent Oy
Paikallisjohtaja Jarkko Haukilahti, Mediatalo ESA Oy
Konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj
Toimitusjohtaja Anna-Mari Karhunen, HSS Media Ab
Toimitusjohtaja Jaakko Ketonen, Turun Sanomat Oy
Toimitusjohtaja Juha Laakkonen, Kaleva Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Laurinen, Viestilehdet Oy
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Toimitusjohtaja Olli Sirén, Pirkanmaan Lehtitalo
Toimitusjohtaja Juhana Tikka, Kaakon Viestintä Oy

Sihteeri
Järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen

Strategiaryhmät

Uutismedian kilpailukyky ja mielikuvat

Jäsenet
Toimitusjohtaja Tom Jungell, Kärkimedia Oy
Paikallis- ja aluemyyntijohtaja Karri Kannala, Etelä-Suomen Media Oy
Päätoimittaja Jouni Kemppainen, Viestilehdet Oy
Markkinointi- ja tuotekehityspäällikkö Henna Kiikka,
I-Mediat Oy
Tuotepäällikkö Johannes Niemeläinen, Kaakon Viestintä Oy
Päätoimittaja Tiina Ojutkangas, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj
Päätoimittaja, toimitusjohtaja Tuula Ruusumaa, Kangasalan Sanomalehti-Osakeyhtiö
Markkinointijohtaja Veera Siivonen, Sanoma Media Finland Oy
Vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu, Alma Media Kustannus Oy
Toimituspäällikkö Jyrki Utriainen, Sanomalehti Karjalainen Oy

Sihteeri
Markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen

Uudet lukijasuhteet

Puheenjohtaja
Päätoimittaja Markus Pirttijoki, Mediatalo ESA Oy

Jäsenet
Toimituspäällikkö Pia Hunnakko, I-Mediat Oy
Toimitusjohtaja-päätoimittaja Katri Linnikko, Präntti Oy
Päätoimittaja Riitta Monto, Turun Sanomat Oy
Digitaalisen median kehityspäällikkö Suvi Tanner, Alma Media Oyj
Sisältöjohtaja Silja Tenhunen, Etelä-Suomen Media Oy
Toimituspäällikkö Anu Ubaud, Sanoma Media Finland Oy
Toimituspäällikkö Pekka Vuollo, Kaleva365 Oy

Sihteeri
Mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen

Jaostot

Paikallislehtijaosto

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Olli Sirén, Pirkanmaan Lehtitalo

Jäsenet
Toimitusjohtaja Kaija Huuhtanen, ESV-Paikallismediat Oy
Päätoimittaja Juha Karilainen, Alma Media Kustannus Oy
Päätoimittaja Petri Karjalainen, Kaleva365 Oy
Toimitusjohtaja, päätoimittaja Katri Linnikko, Präntti Oy
Päätoimittaja, toimitusjohtaja Esa Nevalainen, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy
Paikallisjohtaja, päätoimittaja Olli Pursiainen, I-Mediat Oy
Päätoimittaja Asko Virtanen, Priimus Media Oy
Liiketoimintajohtaja Mika Väisänen, Savon Media Oy

Sihteeri
Järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen

Kaupunkilehtijaosto

Puheenjohtaja
Paikallisjohtaja Jarkko Haukilahti, Mediatalo ESA Oy

Jäsenet
Toimitusjohtaja, päätoimittaja Jentta Ilanmaa, Karelia Viestintä Oy
Paikallis- ja aluemyyntijohtaja Karri Kannala, Etelä-Suomen Media oy
Toimitusjohtaja Sami Latva, Kustannusliike Aluelehdet Oy
Toimitusjohtaja Mika Leinonen, ML-Mediat Oy
Toimitusjohtaja Petri Piipari, Eteenpäin Oy
Päätoimittaja Leena Talvensaari, Kaleva365 Oy
Päätoimittaja Lasse Virtanen, Turun Tietotarjonta Oy

Sihteeri
Järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen

Muut ryhmät

Jakelun edunvalvontaryhmä

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Tenna Talvi-Pietarila, SLP Kustannus Oy

Jäsenet
Toimitusjohtaja Tero-Pekka Hämäläinen, Viestilehdet Oy
Johtaja Matti Käki, Alma Manu Oy
Toimitusjohtaja Olli Sirén, Pirkanmaan Lehtitalo
Liiketoimintajohtaja Erkki Summanen, Keskisuomalainen Oyj
Johtaja Timo Tassi, Sanoma Media Finland Oy

Sihteeri
Järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen

Hallitus

Liittoa johtaa hallitus, johon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 syyskokouksessa valittua jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Strategiaryhmät

Hallitus nimeää kaksi strategiaryhmää, jotka ohjaavat liiton eri toimintoja:

- Sanomalehtialan kilpailukyky ja mielikuvat
- Uudet lukijasuhteet

Jaostot

Lisäksi liitossa toimii kaksi erillistä asiantuntijaryhmää:

- Kaupunkilehtijaosto
- Paikallislehtijaosto