Sanomalehtien Liiton jäsenyys

Sanomalehtien Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa ilmestyvän sanoma-, paikallis- tai kaupunkilehden julkaisija tai yhteisö, joka harjoittaa muuta liiton toimialaan kuuluvaa viestintää. Yritysjäsenen omistuksessa tai määräysvallassa toimivien erillisten sanoma- ja kaupunkilehtiä julkaisevien yritysten tulee myös liittyä liiton jäseneksi.

Jäseneksi hyväksyttävällä sanomalehdellä tulee olla tarkastettu levikki. Kaupunkilehdeltä edellytetään, että se on ilmestynyt viikoittain vähintään vuoden ajan ja että lehdellä on vastaava toimittaja ja toimituksellista sisältöä.

Sanomalehtien Liiton hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös yhteistyöjäseniä, joiden toiminta liittyy liiton jäsenten liiketoimintaan.

Sanomalehtien Liiton jäsenyydestä on hyötyä

Edunvalvonta
Sanomalehtien Liitto edustaa koko lehdistöä alan yhteisissä asioissa (muun muassa medialainsäädäntö, Julkisen sanan neuvosto, tilastot, tutkimus- ja kehitystoiminta). Sanomalehtien Liiton jäsenlehdet ovat automaattisesti myös Julkisen sanan neuvoston jäseniä.

Kilpailut
Jäsenlehtien kehittämistä tuetaan järjestämällä vuosittain useita erilaisia laatukilpailuja.
>Kilpailut

Koulutus
Liitto tuottaa jäsentensä tarpeista lähteviä koulutustapahtumia.
>Tapahtumakalenteri

Markkinointiviestintämateriaali
Jäsenten käyttöön tuotetaan yhteistä, lukijasuhdetta vahvistavaa markkinointiviestintämateriaalia. Aineistojen käyttö on jäsenille maksutonta.

Mediakasvatusmateriaalit
Mediakasvatusmateriaalia tuotetaan sanomalehtien ja opettajien käyttöön.
> Sanomalehti opetuksessa

Tutkimukset ja tilastot
Liitto tuottaa sanomalehtialan tutkimustietoa ja tilastoja jäsenistön käyttöön.

Jäsenviestintä
Liitto tiedottaa ajankohtaisista asioista sanomalehtialalla ja liiton toiminnassa Ingressi-, Lokaali- ja Urbaani-uutiskirjeellä, jäsentiedotteilla sekä Suo­men Leh­dis­tö -leh­des­sä. Jos olet liiton jäsenyrityksen työntekijä eikä sinulle vielä tule Ingressiä, voit liittyä sen tilaajaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@sanomalehdet.fi
>Uutiset