Jäsenmaksu

Sanomalehtien Liiton jäsenmaksun suuruudesta päättää liiton syyskokous vuosittain.

Liiton jäsenmaksu määräytyy jäsenen julkaisemien sanoma- ja kaupunkilehtien jäsenmaksuvuotta edeltävän kalenterivuoden yhteenlasketun levikki-/tilaus- ja ilmoitusmyynnin (ns. nettotuoton) pohjalta. Syyskokous voi myös määrätä edellä mainituista perusteista riippumattoman vähimmäismaksun. Muuta viestintää harjoittaville yhteisöille jäsenmaksu on vähimmäismaksun suuruinen. Yhteistyöjäsenen jäsenmaksun määrää syyskokous.

Jäsenmaksut vuonna 2019

Jäsenmaksut lasketaan konserneittain. Saman konsernin eri lehtien nettotuotot lasketaan yhteen ja konsernin jäsenmaksukerroin määräytyy yhteenlasketun nettotulon mukaan seuraavasti:

Nettotuottoryhmän alaraja (€)

Kerroin vuonna 2018 (‰)

alle 10 000 000

0,1376

alle 25 000 000

0,1244

alle 75 000 000

0,0998

alle 200 000 000

0,0843

alle 300 000 000

0,0758

300 000 000 -

0,0638

Vuonna 2019 perusmaksun suuruus on 500 euroa. Mikäli yrityksellä ei ole tilaus- ja/tai ilmoitusmyyntituloja, jäsenmaksu on perusmaksun suuruinen.

Yhteistyöjäsenten jäsenmaksun suuruus on 1 000 euroa niille yritykselle, joiden liikevaihto on alle 1 mrd euroa ja 2 500 euroa niille, joiden liikevaihto on yli 1 mrd euroa.

Jäsenmaksuperusteiden kerääminen

Liitto kerää jäsenmaksulaskentaan tarvittavat tiedot sähköisellä vuosikyselyllä helmi-maaliskuun aikana vuosittain. Jäsen on velvollinen toimittamaan kyselyssä kysytyt tiedot.

Lisätietoja

järjestöpäällikkö
Ilona Hannikainen
09 2287 7303