Miten jäseneksi?

Sanomalehtien Liiton jäsenyydestä päättää liiton hallitus, joka kokoontuu 6-8 kertaa vuoden aikana.

Jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuslomakkeella, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna Sanomalehtien Liittoon. Jäsenyyttä hakevan kaupunkilehden tulee toimittaa lehdestään kolme eri lehden numeroa hakemuksen liitteenä.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Sanomalehtien Liitto
Assistentti Sirkka Saarinen
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Jäsenhakemuslomakkeet

Lisätietoja

järjestöpäällikkö
Ilona Hannikainen
040 775 5045