Miten jäseneksi?

Sanomalehtien Liiton jäsenyydestä päättää liiton hallitus, joka kokoontuu 8–10 kertaa vuoden aikana.

Jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuslomakkeella, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna Sanomalehtien Liittoon. Jäsenyyttä hakevan kaupunkilehden tulee toimittaa lehdestään kolme eri lehden numeroa hakemuksen liitteenä.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Sanomalehtien Liitto
Assistentti Sirkka Saarinen
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Jäsenhakemuslomakkeet

Lisätietoja

järjestöpäällikkö
Ilona Hannikainen
040 775 5045