Sanomalehtien Liiton jäsenyydestä eroaminen

Eroilmoitus tulee tehdä kirjallisesti (nimenkirjoitusoikeutetun lähettämä sähköposti tai kirje) vapaamuotoisena. Ilmoitus lähetetään Sanomalehtien Liittoon:

Sanomalehtien Liitto
Assistentti Sirkka Saarinen
Eteläranta 10
00130 Helsinki
sirkka.saarinen@medialiitto.fi

Jos jäsen lakkaa olemasta sanoma- tai kaupunkilehden julkaisija tai joutuu vararikkotilaan, hallitus erottaa tällaisen jäsenen.

Jäsen on velvollinen suorittamaan maksamattomat jäsenmaksunsa sekä aikaisemmilta vuosilta että siltä vuodelta, jonka aikana jäsen eroaa.

Kaikkien yritysjäsenen omistuksessa tai määräysvallassa toimivien, jäsenkelpoisten sanoma- ja kaupunkilehtiä julkaisevien yritysten tulee olla liiton jäseninä.

Lisätietoja

Järjestöpäällikkö
Ilona Hannikainen

040 775 5045