Vuosikertomus 2007                

Sanomalehtien Liitto on sanomalehtien ja sanomalehtikustantajien toimialajärjestö. Se on viestintäalan yhteistä edunvalvontaa hoitavan Viestinnän Keskusliiton jäsenjärjestö.

Sanomalehtien Liittoon kuuluu 199 sanomalehteä, 140 julkaisijaa ja 34 muuta yhtiötä. Liiton jäsenlehtien yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 1,2 miljardia euroa.

Sanomalehtien Liiton päätehtävä on parantaa sanomalehtien toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, jotta sanomalehdet pysyvät Suomen johtavana mediana. Painettujen lehtien ohella digitaaliset palvelut ovat sanomalehtien merkittävä kasvualue.

Liitto vahvistaa sanomalehtien houkuttelevuutta markkinoinnin, viestinnän ja näitä tukevan tutkimustoiminnan avulla. Se myös valvoo sanomalehdistön etuja ja tukee jäsenyritystensä henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja, kauppaneuvos Taisto Riski Kaleva Kustannus Oy:stä ja toiminnasta vastaavana johtajana diplomi-insinööri Kristiina Markkula.

Sanomalehden uusi määritelmä

Sanomalehtien Liitto päivitti sanomalehden määritelmän vastaamaan monikanavaista todellisuutta keväällä 2007.

Uuden määritelmän mukaan sanomalehti on paperisen sanomalehden ja siihen mahdollisesti liittyvien verkkolehden ja sähköisten uutis- ja ilmoituspalvelujen kokonaisuus. Painetun sanomalehden kriteereitä ovat maksullisuus, ilmestyminen vähintään kerran viikossa, tarkastettu levikki sekä monipuolinen ja ajankohtainen sisältö.

Hyvä talousvuosi

Vuosi 2007 oli Suomen sanomalehdille taloudellisesti hyvä. Monet yhtiöt tekivät erinomaisia tuloksia. Sanomalehtien liikevaihdon ennustettiin nousevan neljä prosenttia.

Sanomalehtien tuotoista runsaat 58 prosenttia tuli vuonna 2006 ilmoituksista ja runsaat 41 prosenttia tilaus- ja irtonumeromyynnistä. Sanomalehtien kustannukset jakautuivat siten, että tekninen valmistus vei 29 prosenttia, toimitus 27, jakelu 23 ja hallinto ja markkinointi samoin 21 prosenttia.

Sanomalehtimainonta kasvoi vahvasti

Sanomalehtimainonta kasvoi vahvasti vuonna 2007. Siihen käytettiin euroja 5,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2006.

Euromääräisesti sanomalehtien mainoskasvu oli mediaryhmistä selvästi suurin, lähes 30 miljoonaa euroa. Sanomalehdet keräsivät mainostuloja yhteensä yli 622 miljoonaa euroa, mikä oli 47,3 prosenttia koko mediamainonnan arvosta.

Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2007 yhteensä 1 315 miljoonaa euroa, mikä oli 6,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Verkkomainontaan panostettiin 29,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen osuus koko mediamainonnasta oli 4,7 prosenttia. Verkkomedia sisältää myös sanomalehtien verkkosivuilla olevaa mainontaa.

Lukijoita lisää verkossa

Sanomalehtien levikit jatkoivat keskimääräisesti hienoista laskusuuntausta, mutta merkittävä osa lehdistä pystyi myös lisäämään levikkiään. Sanomalehtien lukijamäärien nousut tai laskut vuonna 2007 olivat pieniä.

Kymmenen luetuinta sanomalehteä olivat Helsingin Sanomat (995 000 lukijaa), Ilta-Sanomat (767 000), Iltalehti (675 000), Aamulehti (313 000), Maaseudun Tulevaisuus (310 000), Turun Sanomat (258 000), Kaleva (201 000), IS Veikkaaja (183 000), Kauppalehti (182 000) ja Keskisuomalainen (180 000). Suomalaiset lukivat edelleen keskimäärin kolmea paperille painettua sanomalehteä.

Sanomalehdet saivat lisää lukijoita verkossa. Iltalehti ja Ilta-Sanomat vuorottelivat Suomen suosituimman verkkosivuston asemassa pitkälti yli miljoonan eri viikkokävijän lukemillaan. Seuraavaksi eniten lukijoita keräsivät verkossa Helsingin Sanomat, Kauppalehti ja Taloussanomat. Myös monet maakuntalehdet kasvattivat verkkopalvelunsa suosiota huomattavasti.

Sanomalehtien verkkovuosi näkyi

Sanomalehtien Liiton toiminnan painopiste, verkkopalvelujen kehittäminen, näkyi liiton kaikissa toiminnoissa. Sanomalehtien verkkotoimintaa nostettiin vahvasti esiin liiton viestinnässä ja markkinoinnissa.

Valtaosa Suomen sanomalehdistä julkaisee sisältöään myös verkossa. Vuoden lopussa verkossa julkaisi jo 164 lehteä ja digitaalisten näköislehtien määrä kasvoi 58:aan.

Liiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisista 58 prosenttia luki verkkosanomalehtiä keväällä 2007. Kaksi vuotta aiemmin niitä seuraavien osuus oli vain 34 prosenttia.

Sanomalehdestä oppii -kampanja jatkui

Vuonna 2006 aloitettua Sanomalehdistä oppii -kampanjaa hyödynnettiin edelleen sekä liiton että lehtien omissa markkinointi- ja viestintätoimissa ja Sanomalehti opetuksessa -toiminnassa. Kansainvälisestä oppimistuloksia arvioivasta Pisa-tutkimuksesta tehty kansallinen jatkotutkimus osoitti, että sanomalehden lukeminen edistää oppimista monipuolisesti.

Visio 2012

Sanomalehtien Liiton kokoama Visio 2012 -työryhmä pohti kevään 2007 aikana, millainen sanomalehti voisi olla viiden vuoden kuluttua. Työn lopputuloksena syntyi viisi vaihtoehtoista skenaarioita: "Turvallisuuteen takertuminen", "Herääminen", "Brändillä uusia tulovirtoja", "Teknologinen vallankumous" ja "Supergoogle".

Luottamus historiallisen korkealla

Sanomalehtien Liitto on mitannut säännöllisesti viestimien luotettavuutta. Keväällä 2007 teetetyn tutkimuksen mukaan suomalaisten luottamus oman sanomalehtensä uutisiin oli korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Peräti 92 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista piti oman sanomalehtensä uutisia luotettavina.

Kotimaan uutiset nuorten suosikkeja

Sanomalehtien Liiton teettämä yhdeksäs valtakunnallinen nuorison mediankäyttötutkimus valmistui vuoden 2007 lopussa. Tutkimuksen mukaan nuorten kiinnostus sanomalehtien verkkosivuja kohtaan oli kasvanut, mutta toisaalta säännöllinen paperilehden lukeminen oli edelleen vähentynyt jonkin verran. Aihealueista nuorten suosikeiksi nousivat kotimaan ja paikalliset uutiset.