Vuosikertomus 2008

Sanomalehtien Liitto on sanomalehtien ja sanomalehtikustantajien toimialajärjestö. Se on viestintäalan yhteistä edunvalvontaa hoitavan Viestinnän Keskusliiton jäsenjärjestö.

Sanomalehtien Liittoon kuuluu 197 sanomalehteä, 128 julkaisijaa ja 36 muuta yhtiötä. Liiton jäsenlehtien yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,3 miljardia euroa.

Sanomalehtien Liiton päätehtävä on parantaa sanomalehtien toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, jotta sanomalehdet pysyvät Suomen johtavana mediana. Painettujen lehtien ohella digitaaliset palvelut ovat sanomalehtien merkittävä kasvualue.

Liiton uusi strategia otettiin käyttöön vuonna 2008, jolloin liitto täytti 100 vuotta. Liitolle määriteltiin kolme tärkeintä tehtäväaluetta: sanomalehtien yleisen houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, sanomalehdistön edunvalvonta sekä jäsenpalvelut ja toimiminen sanomalehtialalla työskentelevien yhteistyöverkostona.

Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2008 Kaleva Kustannus Oy:n Taisto Riski. Liiton toiminnasta vastaava johtaja on Kristiina Markkula.

Kasvu taittui loppuvuonna

Vuosi 2008 muodostui taloudessa käännekohdaksi pitkään jatkuneen kasvun päätteeksi. Viime vuosi oli kuitenkin sanomalehdille vielä hyvä, vaikka ilmoitusmyynti jäi miinukselle vuoteen 2007 verrattuna. Koko mediamainonnassa vuosi oli kohtuullinen, mutta loppuvuoden heikko kehitys ennusti seuraavalle vuodelle vaikeampia aikoja.

Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2008 yhteensä 1 502 miljoonaa euroa, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sanomalehtimainontaan käytettiin euroja 2,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007.

Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli ylivoimaisesti suurin, 40,2 prosenttia eli 604,5 miljoonaa euroa.  

Nettilukeminen yleistyi

Sanomalehtien lukeminen internetistä on yleistynyt nuorimmissa ikäryhmissä. Jo joka kolmas 15–34-vuotias seuraa verkkosanomalehtiä päivittäin tai lähes päivittäin. Vuosi sitten näin teki joka viides.

Verkkosanomalehtiä seuraa kaikkiaan 57 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista. Päivittäisten lukijoiden osuus nousi vuoden aikana 15–24-vuotiaiden joukossa 19 prosentista 29 prosenttiin. Vastaavasti 25–34-vuotiaista päivittäislukijoiden osuus kohosi 22 prosentista 34 prosenttiin.

Liitto valvoo sanomalehdistön etua

Vuoden 2008 aikana liitto on osallistunut muun muassa Julkisen sanan neuvoston kehittämiseen, ollut mukana mediakasvatusasioissa, suunnittelemassa mainonnan mittauksen kehittämistä, postidirektiivityöryhmissä ja osallistunut sopimuslisenssien laajentamiseen digitaaliseen aineistoon (Kopiosto).

Liiton kansainvälinen edunvalvonta tapahtuu kansainvälisten organisaatioiden hallituksissa ja työryhmissä. Jäsenyydet tarjoavat Sanomalehtien Liiton jäsenille mahdollisuuden osallistua muun muassa kansainvälisten järjestöjen koulutuksiin.

Sanomalehtien Liitto on World Association of Newspapersin (WAN), European Newspaper Publishers Associationin (ENPA) ja IFRA:n jäsen. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään pohjoismaisten liittojen kesken eri hankkeiden muodossa sekä lisäksi Nordiska Tidningsutgivarnas Samarbetsnämndin (NTS) kautta.

Koulutusta jäsenten toiveiden pohjalta

Liiton koulutusten sisältöjen suunnittelussa kuunneltiin jäsenyritysten tarpeita. Tilaisuuksista kerättyä palautetta hyödynnetään uusien koulutuksien suunnittelutyössä.

Jäsenistön toiveisiin tiedon levittämisestä muualla maailmassa sanomalehdissä tehtävistä uudistuksista pyrittiin vastaamaan kutsumalla ulkomaisia puhujia esiintymään. Koulutuksissa tuotiin esiin esimerkkejä myös muilta toimialoilta kotimaassa.

Uudenlaista kampanjointia

Liiton tuottama, jäsenlehtien omaa markkinointia tukeva materiaali painottui lukijamarkkinointiin. ”Lue mitä tuleman pitää” -kampanjan teema korostaa sanomalehden roolia tulevaisuuden rakentajana, mediana joka elää jo huomista.

Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä 3.5. sanomalehdet eri puolilla Suomea korostivat rooliaan sananvapauden puolustajina, toteuttajina ja foorumina. Suomen sananvapauden tila on kansainvälisellä asteikolla lähes maksimissa.

Ensimmäistä kertaa kokeiltiin kampanjointia myös nuorten sosiaalisessa mediassa. Liitto osti kampanjatilaa Habbo Hotellista. Habbo on www-selaimella toimiva graafinen, chat-tyylinen peli, jossa pelaaja liikkuu virtuaalihahmollaan pelimaailmana toimivassa hotellissa ja keskustelee muiden käyttäjien kanssa.

Liiton kampanja sai hyvän vastaanoton, ja Habbo Hotellin rakennettuun virtuaaliseen toimitukseen tehtiin yli 55 000 vierailua.

Muita kampanjoita olivat muun muassa Lukutaidon päivä, Sanomalehti puolustusvoimissa ja opiskelijoille tarkoitettu Parempi sanomalehti-ilmoitus -kilpailu.

Kilpailuja

Sanomalehtien Liiton jäsenlehdet kilpailivat vuoden aikana yhteensä kuudessa Sanomalehtien Liiton järjestämässä kilpailussa. Kilpailuihin osallistuttiin yhteensä yli 900 työllä

Suomen Lehdistö

Kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvä ammattilehti Suomen Lehdistö on osa liiton jäsenpalvelua. Suomen Lehdistö toimii kaikilla liiton strategisilla painopistealueilla omalla panoksellaan. Lehti kertoo muun muassa jäsenlehtien kehityshankkeista, esittelee alalla työskenteleviä ihmisiä ja antaa asioihin sanomalehdistön näkökulman.

Yksi vuoden 2008 keskeisistä aiheista oli toimitusten uudelleenorganisointi, josta kerrottiin useita esimerkkitapauksia sekä kotimaasta että muualta maailmasta.

Lue koko vuosikertomus