Vuosikertomus 2009

Sanomalehtien Liitto on sanomalehtien ja sanomalehtikustantajien toimialajärjestö. Se on viestintäalan yhteistä edunvalvontaa hoitavan Viestinnän Keskusliiton jäsenjärjestö.

Sanomalehtien Liittoon kuuluu 194 sanomalehteä, 123 julkaisijaa ja 37 muuta yhtiötä. Liiton jäsenlehtien yhteenlaskettu liikevaihto on noin miljardi euroa.

Sanomalehtien Liiton päätehtävä on parantaa sanomalehtien toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, jotta sanomalehdet pysyvät Suomen johtavana mediana. Painettujen lehtien ohella digitaaliset palvelut ovat sanomalehtien merkittävä kasvualue.

Liiton tärkeimmät toiminta-alueet ovat sanomalehtien yleisen houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, sanomalehdistön edunvalvonta ja jäsenpalvelut. Jäsenpalveluihin kuuluu toimiminen sanomalehtialalla työskentelevien yhteistyöverkostona.

Sanomalehtien Liitto valvoo alan etua yhteistyössä Viestinnän Keskusliiton kanssa. Sanomalehtien Liitto edustaa sanomalehtiä muun muassa sananvapauden, jakelun, mediamainonnan ja Sanomalehti opetuksessa -toiminnan alueilla. Se osallistuu myös alan kansainväliseen edunvalvontaan.

Liiton hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2009 Sanoma Newsin toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Liiton toiminnasta vastaava johtaja on Kristiina Markkula.

Vaikea vuosi mainonnassa

Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2009 yhteensä 1 263 miljoonaa euroa, mikä on 15,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sanomalehtimainontaan käytettiin euroja 21,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli ylivoimaisesti suurin, 37,5  prosenttia eli 474,2 miljoonaa euroa. Päivälehtien eli 4–7 kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien mainonta väheni 22,3 prosenttia. 1–3 kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien, joista valtaosa on paikallislehtiä, mainonta väheni 15,3 prosenttia.

Paperilehtien lukeminen säilyi

Sanomalehtien lukemisessa ei ole tapahtunut tilastollisesti merkittävää muutosta. Kansallisessa Mediatutkimuksessa mukana olevat 40 sanomalehteä tavoittavat edelleen yli 3,5 miljoonaa 12 vuotta täyttänyttä suomalaista, ja peitto on 79 prosenttia. Myös nuoret lukevat painettua sanomalehteä. Peitto on 12–24-vuotiaissa 62 prosenttia.

Sanomalehtien kokonaistavoittavuus nousee edelleen. Keskimäärin painettujen sanomalehtien ja verkkosivujen yhteislukijamäärästä on 19 prosenttia lukijoita, jotka lukevat vain lehden verkkosivuja.

Liiton teettämän Medioiden mielikuvat 2009 -tutkimuksen mukaan nuoret lukijat pitävät sanomalehtiä jopa vielä luotettavampina ja uskottavampina kuin muu väestö.

Innovaatioista uutta potkua

Liitto on ollut mukana käynnistämässä hankkeita, joilla pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin innovaatioilla. Sanomalehtien tulevaisuuteen liittyy esimerkiksi syksyllä käynnistetty Viestinnän Keskusliiton vetämä eReading Services -hanke, jossa kustantajat ja tutkimuslaitokset kehittävät yhdessä sisältöstandardeja ja liiketoimintamalleja ereader-laitteisiin.

Liiton edunvalvonnassa painopiste oli postidirektiivin valmistelussa ja Yleisradion julkisen palvelun roolin arvioinnissa. Lisäksi liitto on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että mediakasvatus otetaan mukaan koulujen opetussuunnitelmaan.

Liiton järjestämässä koulutuksessa pyrittiin antamaan eväitä taantumasta ja median murroksesta selviämiseen muun muassa mediamyynnissä sekä toimitusten organisoinnissa ja sisällön kehittämisessä.

Kilpailut

Sanomalehtien Liiton jäsenlehdet kilpailivat viime vuonna viidessä liiton järjestämässä kilpailussa. Lisäksi järjestettiin Parempi sanomalehti-ilmoituskilpailu ja Ansioitunut varhaisjakaja -kilpailu. Paras juttu -kilpailun sadosta tehtiin Paras juttu -kirja.

Suomen Lehdistö

Suomen Lehdistö on keskeinen osa liiton viestintää ja jäsenpalveluja. Lehti kertoo jäsenlehtien kehityshankkeista, viestinnän tutkimuksista, esittelee alalla työskenteleviä ihmisiä ja antaa asioihin sanomalehdistön näkökulman. Alan sidosryhmät saavat lehden ansiosta syvällisen käsityksen maamme sanomalehdistön vahvuuksista, erityispiirteistä ja kattavuudesta. Muun muassa kaikki kansanedustajat saavat Suomen Lehdistön pöydälleen.

Viime vuonna lehden keskeisiä teemoja olivat mediamyynti, hiilijalanjälki ja ympäristökysymykset. Samoin toimitusten uudet työskentelytavat saivat paljon huomiota: tietoa jaettiin muun muassa mobiilin ja verkon parhaista käytännöistä.

Lue koko vuosikertomus