Vuosikertomus 2010

Sanomalehtien Liitto on sanomalehtien ja sanomalehtikustantajien toimialajärjestö. Se on viestintäalan yhteistä edunvalvontaa hoitavan Viestinnän Keskusliiton jäsenjärjestö.

Sanomalehtien Liittoon kuuluu 234 sanoma- ja kaupunkilehteä, 128 julkaisijaa ja 36 muuta yhtiötä.

Sanomalehtien Liitto on aktiivinen ja tehokas edunvalvoja ja merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Liiton tehtävänä on vahvistaa monikanavaisen sanomalehdistön yhteiskunnallista merkitystä, elinvoimaa, roolia lukijoille ja mainostajille johtavana viestintäkanavana ja asemaa ihmisten arjessa.

Sanomalehtien Liitto valvoo alan etua yhteistyössä Viestinnän Keskusliiton kanssa. Sanomalehtien Liitto edustaa sanomalehtiä muun muassa sananvapauden, jakelun, mediamainonnan ja Sanomalehti opetuksessa -toiminnan alueilla. Se osallistuu myös alan kansainväliseen edunvalvontaan.

Vuonna 2010 hallituksen puheenjohtajana toimi Helsingin Sanomien kustantaja-päätoimittaja Mikael Pentikäinen. Liiton toiminnasta vastaavana johtajana toimi Kristiina Markkula 15.9. asti ja sen jälkeen vt. liittojohtajana Håkan Gabrielsson.

Mediamainonta lähti nousuun

Mediamainonnan määrä oli yhteensä 1,35 miljardia euroa vuonna 2010. Määrä kasvoi 4,8 prosenttia edellisvuotisesta.  Paperille painettujen sanomalehtien mediamyynnin arvo oli 486 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 2,4 prosenttia. Kaupunki- ja noutolehtien mediamyynnin arvo oli 73 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 8,1 prosenttia.

Verkkomediamainonta kasvoi 15 prosenttia. Verkkomedia sisältää myös sanomalehtien verkkomainonnan. Vuoden 2010 aikana sähköinen media kasvatti 3,7 prosenttiyksikköä markkinaosuuttaan. Painettu viestintä 58 prosentin osuudellaan on kuitenkin edelleen selvästi sähköistä suurempi.

3,5 miljoonaa lukijaa

Kansallinen Mediatutkimus osoittaa, että sanomalehdellä on edelleen vahva asema. Tutkimuksessa mukana olevilla 40 paperille painetulla sanomalehdellä on yhteensä 3,5 miljoonaa lukijaa 1,3 prosentin laskusta huolimatta.

Uusi strategia suuntaa ulospäin

Toimintavuoden aikana uudistettiin liiton strategia. Strategia asettaa liiton tärkeimmiksi tehtäviksi sanomalehtien mielikuvan kirkastamisen, alan elinvoimaisuuden ja kasvumahdollisuuksien varmistamisen sekä uusien lukija- ja käyttäjäsuhteiden rakentamisen. Printtilehti on edelleen toimintamme vahva runko, jonka sisällön laatua ja monipuolisuutta sekä digitaalisen median mahdollistamia lisäpalveluita tulee aktiivisesti kehittää.

Lukulaitemarkkinaa luomassa

Sanomalehtien Liitto on mukana viime vuonna aloitetussa eReading Services -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda sisältö- ja kuluttajalähtöinen tapa maksullisen mediasisällön jakelemiseksi sähköisillä lukulaitteilla ja tableteilla. Projekti, jossa kustantajat ovat laajasti edustettuna, on kansainvälisestikin tarkastellen ainutlaatuinen. Mukana oli vuonna 2010 kaikkiaan 24 tahoa, yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja muita asiantuntijoita. Hanke jatkuu vuoden 2011, jolloin keskitytään muun muassa liiketoimintakonsepteihin, käyttäjätutkimukseen ja mainonnan mahdollisuuksiin tableteilla.

Lue koko vuosikertomus