Vuosikertomus 2012

Sanomalehtien Liitto on sanoma- ja kaupunkilehtijulkaisijoiden toimialajärjestö. Se on viestintäalan yhteistä edunvalvontaa hoitavan Viestinnän Keskusliiton suurin jäsenjärjestö.

Sanomalehtien Liiton jäseninä on 142 yritystä. Liittoon kuuluu 181 sanomalehteä ja 58 kaupunkilehteä.

Sanomalehtien Liiton tehtävä on vahvistaa monikanavaisen sanomalehdistön yhteiskunnallista merkitystä, elinvoimaa, roolia lukijalle ja mainostajille johtavana viestintäkanavana ja asemaa ihmisten arjessa.

Laskua levikeissä ja ilmoitusmarkkinoilla

Vuonna 2012 liiton toiminnan painopisteinä olivat sanomalehtien mielikuvan kirkastaminen, jäsenyritysten kasvun tukeminen sekä uusien verkko- ja printtilukijasuhteiden synnyttäminen.

Toimintavuotta hallitsi sopeutuminen 1.1.2012 voimaan tulleeseen lehtitilausten yhdeksän prosentin arvonlisäveroon. Sanomalehtien levikkien laskuvauhti kiihtyi kaksinkertaiseksi viime vuosien tahtiin verrattuna eli noin kuuteen prosenttiin.

Lehtien levikkituotot kääntyivät laskuun, kun hinnannousu ei enää kompensoinut levikin laskua. Selvästi suuremmat miinukset kirjattiin ilmoitusmarkkinoilla. Painettujen sanomalehtien mainontaan käytettiin vuonna 2012 yli kahdeksan prosenttia vähemmän euroja kuin 2011. Kaupunki- ja noutopistelehdille laskua kirjattiin vain reilu prosentti.

Lähes kaikki lukevat sanomalehteä

Sanomalehdet olivat edelleen ylivoimaisesti Suomen suurin media. Painettujen sanomalehtien osuus mainosmarkkinoista oli yli kolmannes. Lisäksi sanomalehdet keräävät merkittävän osan kasvavasta verkkomediamyynnistä. Kaupunkilehtien osuus mainonnan kakusta oli vajaat kuusi prosenttia.

Painettujen sanomalehtien ja niiden verkkopalvelujen yhteistavoittavuus oli 94 prosenttia suomalaisista. Suurimmat sanomalehdet tavoittivat painettuna 73 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista.  

Keskimääräisen viikon aikana sanomalehtiä luki painettuna 92 prosenttia, tietokoneella 57 prosenttia, matkapuhelimella 16 prosenttia ja sähköisillä lukulaitteilla 5 prosenttia suomalaisista. Sanomalehden lukeminen mobiileilla päätelaitteilla lisääntyi selvästi.

Formaattivaihdoksia ja digitaalista kehitystyötä

Sanomalehtialan kaksi suurta kysymystä vuonna 2012 olivat paperilehden formaatti ja digitaaliset sisältötulot.

Alma Median pohjoisista maakuntalehdistä vuoden 2011 alussa alkanut tabloidibuumi sai vauhtia ja valtakunnallista huomiota, kun maan suurin sanomalehti Helsingin Sanomat ilmoitti keväällä 2012 vaihtavansa broadsheetistä tabloidiin vuoden 2013 alussa.

Sanomalehdet keräsivät vuonna 2011 sisältö- ja mainostuloistaan vasta alle neljä prosenttia digitaalisista kanavista. Vuonna 2012 käynnistyi tilaustulojen hankkiminen verkosta todenteolla, kun Kauppalehti otti toukokuussa ensimmäisenä suomalaisena sanomalehtenä käyttöön niin sanotun huokoisen maksumuurin. Helsingin Sanomat otti samantyyppisen maksumuurin käyttöön marraskuussa.

Erilaiset paperilehden ja digitaalisten versioiden yhteistilaukset osoittautuivat onnistuneeksi ratkaisuksi. Moni lehti tarjosi paperilehden tilaajille digitaalisia palveluja pienellä kuukausittaisella lisämaksulla. Osa lehdistä siirtyi suoraan malliin, jossa paperilehden tilaus sisältää aina kaikki muutkin julkaisukanavat.

Uusien digitaalisten välineiden hyödyntämistä sekä journalistisen sisällön että mainonnan julkaisualustoina auttoi osaltaan media-alan yhteinen tutkimus- ja kehityshanke Next Media, joka jatkui kolmatta vuottaan.

Vuosikertomus 2012