Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Graafinen Teollisuus ry:n, Medialiitto ry:n ja Sanomalehtien Liitto ry:n asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä
Medialiitto ry., Eteläranta 10, 00130 Helsinki, p. 09 2287 7200

Yhteyshenkilö
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Mervi Henriksson.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyt henkilöt
Graafinen Teollisuus ry:n, Medialiitto ry:n ja Sanomalehtien Liitto ry:n jäsenyritysten toimintaan liittyvät henkilöt, liittojen verkkosivujen jäsenosioiden käyttäjiksi rekisteröityneet henkilöt, liittojen tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuneet henkilöt.

Rekisteröidyt tiedot
Nimi, titteli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osallistumis- ja tilaustiedot, suoramarkkinointikielto, asiakkaan luottamustoimet liitossa, asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkosivujen jäseneksikirjautumislomake www.graafinenteollisuus.fi, www.medialiitto.fi ja www.sanomalehdet.fi sivuilla sekä liittojen tapahtumiin osallistuneet henkilöt.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin omistajat voit luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja palomuurein.