Osoitteellisten yhteislaatikkoon suoritettavien viikonloppujakelujen osoitekäytäntö
"heittolaatikkojakelut"

Yhteislaatikkojakelujen osoitekäytännöt vaihtelevat jakelualueittain huomattavasti. Erilaisia osoitteen merkitsemistapoja on kymmeniä. Tämä aiheuttaa ongelmia lehdille, jotka ovat mukana jakelussa useilla eri alueilla. Yhtenäistämällä käytäntöjä on aikaansaatavissa säästöjä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty suositus heittolaatikkojakeluiden osoitekäytännöksi. Ratkaisu osoitekäytännöstä tehdään aina viime kädessä lehtitalon ja jakeluorganisaation välillä. Tieto voi olla osoitteessa joka päivä tai vain laatikkojakelupäivinä. Tieto/osa tiedosta voidaan tulostaa myös nipun kääreeseen.

Suosituksessa ei oteta kantaa siihen, missä osoitelipukkeen kohdassa heittolaatikkotieto ilmoitetaan, käytetäänkö tulostusta kolmelle tai neljälle riville tai tulostetaanko joka päivä saman- vai erilainen lipuke. Suositus ei myöskään ota kantaa kohtien 1 ja 4 käytäntöihin, koska ne ovat harvinaisia.

1. Reitin tunnus

Käytössä harvoissa tapauksissa - voidaan sopia jakeluorganisaation ja jakelussa olevien lehtien kesken.

2. Laatikon tunnus

Laatikon tunnuksena on yksinkertaisinta käyttää pelkkää numeroa. Tarvittaessa jakelua hoitavat organisaatiot voinevat tehdä jakajille oman vastaavuuslistan numeroista ja laatikon nimistä. Mikäli laatikkojen numerointi on tehty niin, että kahden peräkkäisen numeron omaavan laatikon väliin tulee uusi laatikko, suositetaan perättäisille laatikoille desimaalilukua erottamaan ne toisistaan. (Esim. 100 ja 101:n väliin tuleva laatikko voisi olla 100,5. Käytäntö mahdollistaa riittävän isoja lukuja käytettäessä myös kokonaislukujen käytön, mikäli näin halutaan. Esim. 1000 ja 1010:n väliin voisi tulla 1005).

3. Tunnus, kun päiväkohtaisesti eri reittejä

Tunnusta ei tarvitse käyttää lainkaan, jos ei ole epäselvyyttä millaisesta tilanteesta on kyse. Päiväkohtaisille eri reiteille suositetaan seuraavia kirjaintunnuksia:

B - arkisin
L - lauantaisin
S - sunnuntaisin
C - viikonloppuna
J - joka päivä

4. Tunnus, kun samalla postinumeroalueella jakelua hoitaa eri organisaatioita

Sovitaan jakeluorganisaatioiden ja jakelussa olevien lehtien kesken.

Heittolaatikon osoitetietoa tarvitaan:

 • Sanomalehtien jakojärjestykseen saattamiseen (joissakin tapauksissa).
 • Jakajille (kuskeille), jotta tietävät mistä laatikosta on kyse.
 • Tilaajille, jotta tietävät mistä hakevat lehtensä.

Tietoja on näkyvissä:

 • Laatikossa
 • Osoitelipukkeessa (, jota tämä suositus koskee)
 • Nipun kääreessä
 • Takaisin alkuun

Osoitteellisten yhteislaatikkoon suoritettavien viikonloppujakelujen osoitekäytäntö

"Heittolaatikkojakelut"

Yhteislaatikkojakelujen osoitekäytännöt vaihtelevat jakelualueittain huomattavasti. Erilaisia osoitteen merkitsemistapoja on kymmeniä. Tämä aiheuttaa ongelmia lehdille, jotka ovat mukana jakelussa useilla eri alueilla. Yhtenäistämällä käytäntöjä on aikaansaatavissa säästöjä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty suositus heittolaatikkojakeluiden osoitekäytännöksi. Ratkaisu osoitekäytännöstä tehdään aina viime kädessä lehtitalon ja jakeluorganisaation välillä. Tieto voi olla osoitteessa joka päivä tai vain laatikkojakelupäivinä. Tieto/osa tiedosta voidaan tulostaa myös nipun kääreeseen.

Suosituksessa ei oteta kantaa siihen, missä osoitelipukkeen kohdassa heittolaatikkotieto ilmoitetaan, käytetäänkö tulostusta kolmelle tai neljälle riville tai tulostetaanko joka päivä saman- vai erilainen lipuke. Suositus ei myöskään ota kantaa kohtien 1 ja 4 käytäntöihin, koska ne ovat harvinaisia.

1. Reitin tunnus

Käytössä harvoissa tapauksissa - voidaan sopia jakeluorganisaation ja jakelussa olevien lehtien kesken.

2. Laatikon tunnus

Laatikon tunnuksena on yksinkertaisinta käyttää pelkkää numeroa. Tarvittaessa jakelua hoitavat organisaatiot voinevat tehdä jakajille oman vastaavuuslistan numeroista ja laatikon nimistä. Mikäli laatikkojen numerointi on tehty niin, että kahden peräkkäisen numeron omaavan laatikon väliin tulee uusi laatikko, suositetaan perättäisille laatikoille desimaalilukua erottamaan ne toisistaan. (Esim. 100 ja 101:n väliin tuleva laatikko voisi olla 100,5. Käytäntö mahdollistaa riittävän isoja lukuja käytettäessä myös kokonaislukujen käytön, mikäli näin halutaan. Esim. 1000 ja 1010:n väliin voisi tulla 1005).

3. Tunnus, kun päiväkohtaisesti eri reittejä

Tunnusta ei tarvitse käyttää lainkaan, jos ei ole epäselvyyttä millaisesta tilanteesta on kyse. Päiväkohtaisille eri reiteille suositetaan seuraavia kirjaintunnuksia:

B - arkisin
L - lauantaisin
S - sunnuntaisin
C - viikonloppuna
J - joka päivä

4. Tunnus, kun samalla postinumeroalueella jakelua hoitaa eri organisaatioita

Sovitaan jakeluorganisaatioiden ja jakelussa olevien lehtien kesken.

Heittolaatikon osoitetietoa tarvitaan:

 • Sanomalehtien jakojärjestykseen saattamiseen (joissakin tapauksissa).
 • Jakajille (kuskeille), jotta tietävät mistä laatikosta on kyse.
 • Tilaajille, jotta tietävät mistä hakevat lehtensä.

Tietoja on näkyvissä:

 • Laatikossa
 • Osoitelipukkeessa (, jota tämä suositus koskee)
 • Nipun kääreessä
 • Takaisin alkuun