Sananvapauden päivä 3.5.

Kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietetään maailmanlaajuisesti 3. toukokuuta.

Sanomalehtien maailmanjärjestö WAN-IFRA ja monet muut sananvapautta puolustavat järjestöt kehottavat hallituksia huolehtimaan toimittajien turvallisuudesta ja vapaudesta tehdä työtään.

Suomessa sanomalehdet korostavat sananvapauden päivänä rooliaan sananvapauden puolustajina ja toteuttajina sekä kansalaisten vaikutuskanavana ja mielipidefoorumina. Sanomalehtien verkkopalvelut ovat lisänneet huomattavasti lukijoiden mahdollisuuksia mielipiteidensä esittämiseen ja keskustelemiseen.

Sanomalehdet järjestävät paikallisesti omia sananvapauden päivän tapahtumia ja voivat esimerkiksi tarjota normaalia suuremman tilan lukijoiden mielipiteille sananvapauden päivänä tai koko viikon ajan.

Sananvapaudessa on kyse paitsi oikeudesta julkaista tietoja, myös yksilöiden oikeudesta saada tietää.

Kansainvälinen lehdistönvapauden päivä

YK:n yleiskokous julisti kansainvälisen lehdistönvapauden päivän (World Press Freedom Day) vuonna 1993 opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon aloitteesta.

Päivämäärä 3. toukokuuta tulee Windhoekin julistuksen hyväksymisestä 3.5.1991. Namibiassa hyväksytty julistus puolusti itsenäistä ja moniarvoista lehdistöä.