16.10.2018

Digitaaliset sanomalehdet nousseet nuorten aikuisten mieluisimmaksi mainonnan kanavaksi

Mainonta sanomalehtien digitaalisissa palveluissa on noussut nuorten aikuisten mieluisimmaksi mainonnan kanavaksi, selviää IROResearch Oy:n syyskuussa tekemästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta. Suomalaisista 18–24-vuotiaista 18 prosenttia nostaa sanomalehtien digitaaliset palvelut ykköseksi, kun kysytään, mistä he mieluiten lukevat, katsovat tai kuuntelevat mainoksia.

Sanomalehtien digitaalisten palveluiden harppaus viidenneltä sijalta vertailun ykköseksi 18–24-vuotiaiden keskuudessa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Kasvua kertyi 11 prosenttiyksikköä.

Televisio on tässä ikäryhmässä säilyttänyt mainonnan mieluisuudessa kakkossijansa (16 %) ja kolmanneksi sijoittuivat aiemmin ykkösenä olleet painetut sanomalehdet (10 %).

Sosiaalisen median kanavista mainonnan vastaanottamisessa mieluisin on 18–24-vuotiaiden keskuudessa YouTube. Sen valitsi mieluisimmaksi mainonnan kanavaksi 6 prosenttia ikäryhmästä ja sillä se sijoittui 18–24-vuotiaiden keskuudessa neljänneksi mieluisimmaksi tavaksi kohdata mainontaa.

Facebookin ja Instagramin valitsi mieluisimmaksi joka kahdeskymmenes (5 %) 18–24-vuotias. Vuodesta 2015 vertailukelpoisella tavalla tehdyn seurannan mukaan Facebookin paras vuosi oli 2016, jolloin tulos oli kaksinkertainen (12 %).

Kaikkien suomalaisten osalta ylivoimaisesti mieluisin mainonnan kanava olivat edelleen painetut sanomalehdet. Joka kolmas valitsee painetut sanomalehdet mieluisimmaksi mainonnan kanavaksi. Toiseksi suosituimpia olivat tasaväkisesti painetut kaupunkilehdet (13 %) ja televisio (13 %).

Kun tarkastellaan koko aikuisväestöä, sosiaalisen median kanavat YouTube, Facebook tai Instagram eivät saa juurikaan mainintoja. Ne on neljän vuoden aikana valinnut suosituimmaksi mainonnan kanavaksi 0–2 prosenttia suomalaisista.

”Digitaalisten sanomalehtien nousu nuorten aikuisten mieluisimmaksi mainonnan kanavaksi on merkittävä asia jopa koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Kun entistäkin useampi suomalaisen yrityksen markkinointiin sijoittama euro siirtyy amerikkalaisten Googlen ja Facebookin kasvattamiseen, olisi erittäin toivottavaa, että näitä tutkimuksessa todennettuja tuloksia katsottaisiin tarkasti ja markkinointia lisättäisiin niihin kanaviin, jotka ovat mainonnan vastaanottajan mielestä mieluisimmat, ja joissa raha jää suomalaisen yhteiskunnan, eli meidän kaikkien hyväksi”, toteaa Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.

Lisätiedot

Sirpa Kirjonen, markkinointi- ja tutkimusjohtaja, Sanomalehtien Liitto, puh. 040 777 7210, sirpa.kirjonen@sanomalehdet.fi

Suomalaisten suhtautumista eri mainosvälineiden mieluisuuteen on tutkittu osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimusta varten tehtiin yhteensä 1000 tutkimushaastattelua. Tutkimuksessa vastaaja sai valita yhden, itselleen mieluisimman tavan vastaanottaa mainontaa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 31.8.–10.9.2018. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan +/- 3,2 prosenttiyksikköä.