Sanasto

Aikaistettu perusjakelu
Postin perusjakelu, jossa (sanomalehti)asiakkaan kanssa on tehty sopimus jakelun ajallisesta palvelutasosta (päättymisajasta) alueellisesti.

Broadsheet
Broadsheet-kokoisen lehden sivukoko on noin 40 cm x 56 cm (painopinta-ala noin 38 cm x 52 cm).

Heittolaatikko, yhteislaatikko, noutolaatikko
Usealle vastaanottajalle yhteinen laatikko, josta tilaajat hakevat lehtensä. Näihin laatikoihin jaettavat lehdet ovat osoitteellisia. Heittolaatikkojakelu on käytössä harvaan asutuilla alueilla ensisijaisesti perusjakelua korvaavana viikonloppujakeluna. Ks. heittolaatikkojakelun osoitekäytäntö.

Julkaisija
Kustannustoimintaa harjoittava yritys tai muu organisaatio, jonka päämääränä on painattaa eli saattaa lehti, kirja tai muu kirjallinen esitys julkisuuteen omilla tunnuksillaan vaikka painamisen, jakelun tai markkinoinnin kustannuksista huolehtisi erillinen kustantaja.
Lähde: Heikki Kuutti. Uusi mediasanasto

Kaupunkilehti
Kaupunkilehdellä tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran viikossa jaettavaa maksutonta painotuotetta, joka sisältää toimituksellista aineistoa ja jonka julkaiseminen rahoitetaan ilmoitustilan myynnillä.

Kustantaja
1) Kirjojen, lehtien tai muiden painotuotteiden kustannustoimintaa harjoittava liikeyritys (kustantamo). Myös ko. liikeyrityksen omistaja(t).
2) Sanoma- tai aikakauslehden omistaja(t).
3) Viestintäyrityksen palveluksessa oleva henkilö, jolla on myös liiketaloudellista vastuuta yrityksen toiminnasta.
Lähde: Heikki Kuutti. Uusi mediasanasto

Levikki
Painettujen lehtien levikillä tarkoitetaan kuinka monta tilattua, irtonumerona ostettua, jäsenyyden tai rekisteröidyn asiakkuuden perusteella saatua kappaletta ja levikkiin hyväksyttävää vapaakappaletta lehden yhdellä numerolla keskimäärin on tarkastusvuonna.

Näköislehti
Näköislehdessä koko lehden sisältö ilmoituksineen on siirretty verkkoon painetun lehden sivuja muistuttavana kokonaisuutena.

Paikallislehti
Paikallislehti on vähintään kerran viikossa ilmestyvä tilattava maksullinen sanomalehti, jonka sisältö painottuu paikallisiin uutisiin, paikalliseen sisältöön ja ilmoituksiin painetussa sekä sähköisessä muodossa.

Peittojakelu ja täytejakelu
Myös ei-tilaajatalouksiin (luukkuihin, joissa ei ole mainoskieltoa) tapahtuva normaalia kattavampi jakelu.

Perusjakelu
Arkisin (=ma–pe) päivällä postiyrityksen toimesta tapahtuva postin jakelu. Tyypillisiä tuotteita ovat laskut, kirjeet, aikakauslehdet, osoitteellinen suoramainonta sekä paikallislehdet.

Sanomalehti
Sanomalehti on paperisen sanomalehden ja siihen mahdollisesti liittyvien verkkolehden ja sähköisten uutis- ja ilmoituspalvelujen kokonaisuus.
Painetun sanomalehden kriteereitä ovat maksullisuus, ilmestyminen vähintään kerran viikossa, tarkastettu levikki sekä monipuolinen ja ajankohtainen sisältö.

Tabloidi
Tabloidikokoisen lehden sivukoko on noin 28 cm x 40 cm (painopinta-ala noin 25 cm x 38 cm).

Varhaisjakelu
Jakelu, joka jaetaan pääasiassa 7 päivänä viikossa. Varhaisjakelu alkaa yöllä ja päättyy alueella sovitun palvelutason mukaisesti (tyypillisesti 6:00, 6:30 tai viikonloppuisin hieman myöhemmin).

Verkkojulkaisu
Julkaisijan tuottamasta tai käsittelemästä aineistosta yhtenäiseksi laadittu verkkoviestien kokonaisuus, jota julkistaan säännöllisesti.

Viikonloppujakelu
Viikonloppujakelulla tarkoitetaan yleensä Postin 5-päiväistä perusjakelua korvaavaa viikonloppujakelua tai viikonloppuina 7-päiväistä varhaisjakelua laajemmin suoritettavaa varhaisjakelun osaa. Viikonloppujakelu voi olla joko omiin laatikoihin jakelua tai osoitteellista/osoitteetonta.

Vuosikerta
Sanomalehden tai aikakausjulkaisun kalenterivuoden aikana ilmestyneet numerot.

Yhdistetty jakelu
Varhaisjakelun aikataululla yhdistetty varhais- ja perusjakelu.