UKK - usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoitetaan sanomalehdellä?

Sanomalehti on paperisen sanomalehden ja siihen mahdollisesti liittyvien verkkolehden ja sähköisten uutis- ja ilmoituspalvelujen kokonaisuus. Painetun sanomalehden kriteereitä ovat maksullisuus, ilmestyminen vähintään kerran viikossa, tarkastettu levikki sekä monipuolinen ja ajankohtainen sisältö.

Kuinka monta sanomalehteä Suomessa ilmestyy?

Suomessa ilmestyy noin 200 sanomalehteä. Sanomalehtien Liittoon kuuluu 175 sanomalehteä, joista paikallislehtiä on noin 140. Paikallislehti on vähintään kerran viikossa ilmestyvä tilattava maksullinen sanomalehti, jonka sisältö painottuu paikallisiin uutisiin, paikalliseen sisältöön ja ilmoituksiin painetussa sekä sähköisessä muodossa. Lisäksi liittoon kuuluu 55 ilmaiseksi jaettavaa kaupunkilehteä.

Kuinka paljon sanomalehtiä luetaan?

Painettujen sanomalehtien ja verkkosanomalehtien kokonaistavoittavuus on 93 prosenttia suomalaisista. Reuters Institute Digital News Report 2017 -tutkimukseen osallistuneista maista vain Kroatiassa sanomalehtien tavoittavuus on yhtä korkea kuin Suomessa. 

Ruotsissa tavoittavuus on 91 prosenttia, Norjassa 88 prosenttia ja  Tanskassa 82 prosenttia. Suomessa on tyypillistä, että ihmiset lukevat sanomalehteä sekä painettuna että verkosta (Reuters Institute Digital News Report 2017). 

Mistä sanomalehdet saavat tulonsa?

Sanomalehtien tuotoista noin puolet tulee tilauksista ja irtonumeromyynnistä ja toinen puolikas ilmoituksista.

Sanomalehtien luokittelu

Levikkialue

– paikallislehdet
– maakuntalehdet
– valtakunnalliset lehdet

Jakelu

– tilattavat sanomalehdet
– irtonumerolehdet

Sisältö

– yleissanomalehdet
– poliittiset lehdet
– taloussanomalehdet
– urheilusanomalehdet
– erikoissanomalehdet

Ilmestymistiheys

– 1–3 kertaa viikossa ilmestyvät lehdet
– 4–7 kertaa viikossa ilmestyvät lehdet eli päivälehdet