18.6.2018

Tidningar och Yle viktigaste informationskällor för att följa landskaps- och vårdreformen

Nästan alla finländare är intresserade av att följa utformningen av landskaps- och vårdreformen i medierna. De viktigaste informationskällorna är tryckta dagstidningar och Yles televisionskanaler, visar IROResearch Oy:s undersökning som genomfördes i maj på uppdrag av Tidningarnas Förbund.

”Dagstidningars samt Yles tv-kanalers betydelse för finländare i fråga om nyhetsuppdateringar om viktiga frågor som till väsentlig del påverkar deras liv framgår mycket tydligt även i denna undersökning. Folk söker stöd i sitt röstningsbeslut även i dessa informationskällor”, konstaterar Tidningarnas Förbunds marknadsförings- och forskningsdirektör Sirpa Kirjonen.

Läs mer >>