30.1.2017

Unga i högstadieåldern litar på sin förmåga att bedöma pålitligheten hos nyheter

Unga i högstadieåldern tror starkt på sin förmåga att bedöma pålitligheten hos nyheter. Det framgår av en undersökning som Kantar TNS gjort på uppdrag av Tidningarnas Förbund. I undersökningen kartlades hur ungdomar i högstadieåldern bedömer pålitligheten hos olika källor som är en del av deras vardag på internet och i sociala medier.

De traditionella mediernas varumärken och format har stor betydelse för ungdomarna då de bedömer pålitligheten. Till exempel litar de unga på informationen, om källan är en välkänd dagstidning. Även själva tidningsformatet signalerar pålitlighet enligt de unga.

Unga anser att nyhetsinnehåll är pålitliga. Trovärdiga nyheter innebär för de unga att artiklarna innehåller korrekta fakta, ingen felaktig information och att läsaren inte blir vilseledd. Ungdomarna granskar däremot inte pålitligheten genom att till exempel se på vad som förmedlas i nyheterna och vad man låter bli att ta upp i nyheterna.

Enligt forskare Hanna Vesa kan det vara mycket svårt för unga att känna igen en falsk nyhet, om den är i en dagstidningslik miljö. Det nyhetslika formatet styr de unga att lita på innehållet även om det inte är sant.

”Om en nyhet låter icke trovärdig, kontrollerar man uppgifterna från andra nyhetskällor. Men eftersom de unga läser så pass lite nyheter, har de inte nödvändigtvis tillräckliga bakgrundsfakta för att kunna ifrågasätta det som de läser”, säger Vesa. ”Å andra sidan är sannolikheten för att de unga ska råka läsa en falsk nyhet liten i och med att de läser så få nyheter.”

Webbplatsens utseende, utgivarens popularitet och besökarnas kommentarer inverkar på trovärdigheten

I största delen av de innehåll som unga använder på nätet och i sociala medier har pålitlighetsperspektivet inte så stor betydelse för ungdomarna. I allmänhet funderar unga över pålitligheten hos innehåll endast om de misstänker att innehållet inte är pålitligt.

Då unga läser innehåll, vars källa de inte kan namnge, gör de en bedömning av pålitligheten utgående från webbplatsens utseende och små antydningar i innehållet. Pålitligheten hos innehåll som kommer från en person bedöms enligt hur känd personen är, enligt antalet följare personen har och utifrån kommentarerna i sociala medier. Även innehållsproducentens sätt att berätta om saker och ting inverkar på upplevelsen av pålitlighet.

Pålitlighet innebär olika saker i olika sociala medier. På Instagram är pålitligheten förknippad med bildernas och profilens äkthet och på YouTube bedöms pålitligheten med hjälp av utgivarens popularitet och besökarnas kommentarer.

Användningen av sociala medier och internet är framför allt ett sätt att hålla kontakten

Enligt undersökningen innebär användningen av sociala medier och internet för unga i högstadieålder framför allt kontakter. Det är ett sätt att upprätthålla redan existerande vänskapsförhållanden och skapa nya vänskapsförhållanden. När unga följer medieinnehåll koncentrerar de sig främst på att fördjupa sig i sina intressen.

Nyheter följer unga relativt lite. Unga följer nyheter i synnerhet om händelserna gäller den egna hemorten, berör deras fritidsintresse eller skolgång eller om nyheterna är så stora samtalsämnen att man vill kunna hänga med i diskussionerna i sociala sammanhang. Unga läser nyheter främst i eftermiddagstidningar.

Unga förväntar sig av nyheter att de ska vara underhållande, tillräckligt tydligt formulerade och att det inte ska krävas förkunskaper i ämnet för att förstå dem.

”Undersökningen visar att unga vill ha tydliga och lättförståeliga nyheter. Det är viktigt att tänka på sådana läsare som inte har starka förkunskaper om ämnet sedan förut i synnerhet när man förmedlar komplexa nyhetsteman”, säger Tidningarnas Förbunds expert på mediefostran, Hanna Romppainen.

Ungdomarnas intressen inverkar mycket på vilka innehåll de använder på internet och i sociala medier. De unga tänker inte på att algoritmerna begränsar den verklighet de möter i sociala medier. Tvärtom är de nöjda med att sociala medier och internet följer deras liv och intressesfärer.

Undersökningen ”Nuoret ja nettilähteiden luotettavuus” (Unga och internetkällornas trovärdighet) utgör en del av dagstidningsveckan som firas vecka 5. I den kvalitativa undersökningen kartlades hur ungdomar i högstadieåldern bedömer pålitligheten hos olika källor som är en del av deras vardag på nätet och i sociala medier. Totalt intervjuades 36 unga i högstadieåldern i huvudstadsregionen och i Norra Savolax för undersökningen. Intervjuerna genomfördes i december 2016. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS på uppdrag av Tidningarnas Förbund.