Tidningarnas Förbunds kontaktinformation

Förbundets ledning

Jukka Holmberg
Förbundsdirektör
040 735 1690
jukka.​holmberg(at)sa­no­ma­leh­det.fi
@HolmbergJukka

Intressebevakning, affärsverksamhet, redaktionella ärenden, nya publiceringskanaler, distributionfrågor

Sirkka Saarinen
Ledningsassistent
050 534 6228
sirkka.saarinen(at)medialiitto.fi

Marknadsföring

Sirpa Kirjonen
Direktör, konsument- och mediemarknadsföring
040 777 7210
sirpa.kirjonen(at)sanomalehdet.fi

Kommunikation

Elina Kuismin
Kommunikationsplanerare
050 599 4615
elina.kuismin(at)sanomalehdet.fi

Tidningen i Skolan

Hanna Romppainen
Expert på mediefostran, verksamheten unga läsare och tidningen i skolan
044 378 7184
hanna.​romppai­nen(at)sanomalehdet.​fi

Medlemstjänster

Ilona Hannikainen
Organisationschef
040 775 5045
ilona.hannikainen(at)sanomalehdet.fi

Elina Penttilä
Assistent, Medieförbundet
09 2287 7208
elina.penttila(at)medialiitto.fi

Suomen Lehdistö – Finlands Press

Noora Autio
Vikarierande redaktionschef
050 359 3970
noora.autio(at)sanomalehdet.fi

Katri Simola
Redaktionssekreterare
050 338 2627

Riikka Virranta
Redaktionschef, på familjeledighet

Tidningarnas Förbund

Södra kajen 10
00130
HELSINGFORS
Tfn 09 2287 7300

E-post

info(at)sanomalehdet.fi

Fakturering

Sanomalehtien Liitto ry.
FO-nummer: 0213695-6
E-faktureringsadress: 003702136956

Förmedlarkod:

BAWCF122

Förmedlare: Basware Oyj

Fakturor på papper:

Tidningarnas Förbund
PB 6338
00021 FAKTURERING

Per e-post:

V02.FI.P.101348-1@ docinbound.com