Tidningarnas Förbunds kontaktinformation

Förbundets ledning

Jukka Holmberg
Förbundsdirektör
040 735 1690
jukka.​holmberg(at)sa­no­ma­leh­det.fi
@HolmbergJukka

Intressebevakning, affärsverksamhet, redaktionella ärenden, nya publiceringskanaler, distributionfrågor

Sirkka Saarinen
Ledningsassistent
050 534 6228
sirkka.saarinen(at)medialiitto.fi

Marknadsföring

Sirpa Kirjonen
Direktör, konsument- och mediemarknadsföring
040 777 7210
sirpa.kirjonen(at)sanomalehdet.fi

Kommunikation

Päivi Mykkänen
Kommunikationschef
044 279 8820
paivi.mykkanen(at)sanomalehdet.fi
@PaiviMykkanen

Elina Kuismin
Kommunikationsplanerare
050 599 4615
elina.kuismin(at)sanomalehdet.fi

Tidningen i Skolan

Hanna Romppainen
Expert på mediefostran, verksamheten unga läsare och tidningen i skolan
044 378 7184
hanna.​romppai­nen(at)sanomalehdet.​fi

Piia Hietamäki
Chefredaktör för webbtidningen Meidän juttu
040 720 8128

Medlemstjänster

Ilona Hannikainen
Organisationschef
040 775 5045
ilona.hannikainen(at)sanomalehdet.fi

Elina Penttilä
Assistent, Medieförbundet
09 2287 7208
elina.penttila(at)medialiitto.fi

Suomen Lehdistö – Finlands Press

Riikka Virranta
Redaktionschef
050 380 0949
riikka.virranta(at)sanomalehdet.fi

Noora Autio
Redaktionssekreterare
050 359 3970
noora.autio(at)sanomalehdet.fi

Tidningarnas Förbund

Södra kajen 10
00130
HELSINGFORS
Tfn 09 2287 7300

E-post

info(at)sanomalehdet.fi

Fakturering

Sanomalehtien Liitto ry.
FO-nummer: 0213695-6
E-faktureringsadress: 003702136956

Förmedlarkod:

BAWCF122

Förmedlare: Basware Oyj

Fakturor på papper:

Tidningarnas Förbund
PB 6338
00021 FAKTURERING

Per e-post:

V02.FI.P.101348-1@ docinbound.com