Medlemskap i Tidningarnas Förbund

Som medlem i förbundet kan godkännas utgivare av dags-, lokal- eller stadstidningar som utkommer i Finland eller samfund som idkar informationsförmedling som hör till förbundets verksamhetsområde.

Dagstidningars upplagor bör vara granskade i enlighet med principer som godkänts av förbundet. För att bli godkänd som medlem förutsätts av stadstidningen att den tryckta tidningen har utkommit i regel minst en gång i veckan i minst ett års tid och att tidningen har en ansvarig redaktör och redaktionellt innehåll.

Som medlemmar i förbundet kan styrelsen godkänna även samarbetspartner vars verksamhet anknyter till förbundets medlemmars affärsverksamhet.

Stadgar

> Tidningarnas Förbunds stadgar

Vill du bli medlem?

Ytterligare information om medlemskapet ger förbundsdirektör Jukka Holmberg, tfn 09 2287 7304, och organisationschef Ilona Hannikainen, tfn 09 2287 7303.