Tidningarnas Förbunds styrelse

Ordförande
Kommersiell direktör Petteri Putkiranta, Sanoma Media Finland Oy

Vice ordföranden
Verkställande direktör Vesa Pihlajamaa, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj
Verkställande direktör Tenna Talvi-Pietarila, SLP Kustannus Oy

Andra medlemmar
Ansvarig chefredaktör Arno Ahosniemi, Alma Talent Oy
Lokaldirektör Jarkko Haukilahti, Mediatalo ESA Oy
Koncernchef Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj
Verkställande direktör Anna-Mari Karhunen, HSS Media Ab
Verkställande direktör Jaakko Ketonen, Turun Sanomat Oy
Verkställande direktör Juha Laakkonen, Kaleva Oy
Styrelsens viceordförande Heikki Laurinen, Viestilehdet Oy
Verkställande direktör Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
Verkställande direktör Raimo Puustinen, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Verkställande direktör Olli Sirén, Pirkanmaan Lehtitalo
Verkställande direktör Juhana Tikka, Kaakon Viestintä Oy

Sekreterare
Organisationshef Ilona Hannikainen

Strategigrupper

Dagspressens konkurrenskraft och image

Ordförande
Lokaldirektör Jarkko Haukilahti, Mediatalo ESA Oy

Medlemmar
Direktör för digitalisk affärsverksamhet Kirsi Hakaniemi, Keskisuomalainen Oyj
Verkställande direktör Tom Jungell, Kärkimedia Oy
Verkställande direktör Anna-Mari Karhunen, HSS Media Ab
Chefredaktör Jouni Kemppainen, Viestilehdet Oy
Marknadsförings- och produktutvecklingsdirektör Henna Kiikka, I-Mediat Oy
Innehållsdirektör Pekka Lakka, Kaakon Viestintä Oy
Chefredaktör, verkställande direktör Tuula Ruusumaa, Kangasalan Sanomalehti-Osakeyhtiö
Marknadsföringschef Marika Schugk, Alma Media Kustannus Oy
Marknadsföringsdirektör Veera Siivonen, Sanoma Media Finland Oy
Innehållsdirektör Kaija Ulmanen, Marva Media Oy  

Sekreterare
Direktör Sirpa Kirjonen

Nya läsarrelationer

Ordförande
Chefredaktör Markus Pirttijoki, SLP Kustannus Oy

Medlemmar
Redaktionschef Pia Hunnakko, I-Mediat Oy
Chefredaktör Riitta Monto, Turun Sanomat Oy
Redaktionschef Kimmo Pietinen, Sanoma Media Finland Oy
Utvecklingschef, digitala medier Suvi Tanner, Alma Media Oyj
Innehållsdirektör Silja Tenhunen, Etelä-Suomen Media Oy
Redaktionschef Pekka Vuollo, Kaleva365 Oy

Sekreterare
Expert på mediefostran Hanna Romppainen

Utskott

Lokaltidningsutskott


Ordförande
Verkställande direktör Olli Sirén, Pirkanmaan Lehtitalo

Medlemmar
Chefredaktör Jarkko Ambrusin, Alma Media Kustannus Oy
Verkställande direktör Kaija Huuhtanen, ESV-Paikallismediat Oy
Chefredaktör Petri Karjalainen, Joutsen Media Oy
Verkställande direktör, chefredaktör Katri Linnikko, Präntti Oy
Chefredaktör, verkställande direktör Esa Nevalainen, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy
Lokaldirektör, chefredaktör Olli Pursiainen, I-Mediat Oy
Chefredaktör Asko Virtanen, Priimus Media Oy
Affärsverksamhetsdirektör Mika Väisänen, Savon Media Oy

Sekreterare
Organisationshef Ilona Hannikainen

Stadstidningsutskott

Ordförande
Affärsverksamhetsdirektör Jarkko Haukilahti, Mediatalo ESA Oy

Medlemmar
Verkställande direktör, chefredaktör Jentta Ilanmaa, Karelia Viestintä Oy
Förlagsdirektör, chefredaktör, tidgninsgruppsdirektör Karri Kannala, Etelä-Suomen Media Oy
Journalist Satu Koho, Forum24 Oy
Verkställande direktör Sami Latva, Kustannusliike Aluelehdet Oy
Chefredaktör Leena Talvensaari, Alma Media Kustannus Oy
Direktör för publiceringsverksamhet Alpo Ohtamaa, Keskipohjanmaan Kirjapaino Oyj
Verkställande direktör, chefredaktör Petri Piipari, Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso Oy
Chefredaktör Laura Syväoja, I-Mediat Oy

Sekreterare
Organisationschef Ilona Hannikainen

Annat

Intressebevakningsgrupp för distribution

Ordförande
Verkställande direktör Tenna Talvi-Pietarila, SLP Kustannus Oy

Medlemmar
Verkställande direktör Tero-Pekka Hämäläinen, Viestilehdet Oy
Direktör Matti Käki, Alma Manu Oy
Verkställande direktör Olli Sirén, Pirkanmaan Lehtitalo
Affärsverksamhetsdirektör Erkki Summanen, Keskisuomalainen Oyj
Direktör Timo Tassi, Sanoma Media Finland Oy

Sekreterare
Organisationschef Ilona Hannikainen

Styrelse

Förbundets ledning består av en styrelse med minst 12 och högst 18 medlemmar som utses av förbundets höstmöte.

Styrelsemedlemmarna väljs för tre kalenderår i sänder.

Strategigrupper

Styrelsen utser två strategigrupper som leder förbundets arbete:

- Dagspressens konkurrenskraft och image
- Nya läsarrelationer

Utskott

Därtill finns det utskott för lokaltidningar och stadstidningar.

Uppdaterad 4.5.2018