Tidningen i skolan

Tidningarnas Förbund och förbundets medlemstidningar som utkommer runt om i landet ger lärarna tips om hur man kan använda dagstidningar i skolarbetet.

Tidningarnas Förbund publicerar också impulsgivande material för lärare i olika ämnen och på olika skolstadier. De står kostnadsfritt till lärarnas disposition, antingen genom tidningshusens kontaktpersoner för skolorna eller via sidan Beställ Tidningen i skolan-publikationer på denna webbplats.

Många dagstidningar skickar gratis ut tidningsbuntar till skolorna att användas i undervisningen. Lärarna kan beställa tidningsbuntar direkt från tidningarna.

Svensk Presstjänst: Tidningen i skolan

De svenskspråkiga tidningarnas egen Tidningen i skolan-verksamhet upprätthålls av
Svensk Presstjänst (SPT).

Svensk Presstjänst: Tidningen i skolan

Dagstidningsveckan

Dagstidningsveckan firas nästa gång 30.1–3.2.2017.