Dagstidningsveckan

Under dagstidningsveckan är tidningarna beredda att leverera tidningar till skolorna. Info om hur du beställer tidningar hittar du i annonserna för dagstidnigsveckan. Kom ihåg att beställa tidningarna för dagstidningsveckan i god tid. Dagstidningsveckan är också ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med webbtjänster som i vanliga fall är avgiftsbelagda.