Material på nätet

Tidningsfabriken

Tidningsfabriken är ett webbverktyg som skolor och klasser kan använda för att göra sina egna tidningar på webben
> Tidningsfabriken (Magazine Factory)

Juniorjournalisten

Juniorjournalisten har tagits ur bruk.

Världsbilder – webbmaterial om att läsa bild

Fotograf Natalia Baer har sammanställt tio nyhetsbilder som har tagits av finländska pressfotografer. Fotograferna berättar historier bakom bilderna, Natalia Baer har bidragit sina egna kommentarer.

Finlands första dagstidning

Den första finländska dagstidningen Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo kom ut den 15 januari 1771. Med hjälp av tidningens nätversion kan du gå tilllbaka i tiden och läsa över 200 år gamla “nyheter”.

> Finlands första dagstidning