Hämta undervisningsmaterial

Lehdet mediakasvattajina

Lehdet mediakasvattajina -oppaaseen on koottu mielipiteitä, tutkimustuloksia ja ideoita lehtikustantajien mediakasvatustyöstä.

Julkaisu on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Lehdentekijän mediakasvatustavat -hanketta, jonka toteuttivat vuonna 2014 yhteistyössä Sanomalehtien Liitto ja Aikakausmedia.

50 vinkkiä – sanomalehti esiopetuksessa

Kirjanen tarjoaa vinkkejä esiopetuksen toteutukseen esiopetuksen sisältöalueet huomioiden. Vinkkejä sekä printti- että verkkolehden hyödyntämiseen päiväkodissa tai esikouluissa. 16 sivua. 2014.


Vad tycks?

Vad tycks? är en guide för insändare, som är avsedd i första hand för lärare i gymnasieutbildning och på andra stadiet. 23 sidor. 2011.


 Sida för sida

Häftet innehåller dels mängder av skojiga, tidningsrelaterade uppgifter som enkelt kan kopieras till eleverna, och dels en mängd tips för lärare hur man kan använda dagstidningen i sin undervisning.

Ekonomikunskap

Ekonomikunskap med dagstidningens hjälp – uppgifter för gymnasiekursen i ekonomi. Frågorna har sammanställts av Petrus Liukkonen och Tuomas Hyttinen.

Lust att snacka

Lust att snacka-materialet innehåller 21 olika uppgifter om dagstidningar. Uppgifterna är avsedda närmast för klassen 7–9 i grundundervisningen. Lust att snacka-materiat är i pdf-format, som kan skrivas ut och kopieras till eleverna.

Stordior för tidningskurs