Tidningen i Skolan-länkar

Inhemska länkar
> Press­för­e­ning­en: Tid­ning­en i sko­lan

Internationell verksamhet

Arbetet med Tidningen i Skolan är internationellt. Mera information om projektet Unga läsare finns på webbsidorna för världsorganisationen WAN-IFRA.

> WAN-IF­RA: Young Re­a­ders

Andra utländska Tidningen i Skolan-länkar:

> Me­di­e­kom­pass (Sverige)
> Avi­sen i Un­der­vis­ning (Danmark)
> Avis i Sko­len (Norge)
> Zei­tung in der Schu­le (Österrike)
> API/Youth news li­te­ra­cy re­sour­ces (USA)

Upphovsrättsguide

Undervisningsministeriets och upphovsrättsorganisationen Kopiostos guide till upphovsrätten för skolvärlden.
> Kopiraittila skola

Historiska tidningsbiblioteket

Genom att bekanta Dig med gamla tidningar får Du en inblick i Finlands historia och gårdagens Finland!
> Historiska tidningsbiblioteket