Tidningsinfo

I Finland utkommer nästan 250 tidningar. 40 av dessa kommer ut minst fyra gånger om vecka.

Antalet dagstidningar i Finland är högt jämfört med folkmängden. I statistiken gällande hela världen intar Finland en tredje plats då man jämför folkmängden med dagspressens sammanlagda upplaga.

Dagstidningen är det mest använda annonsmediet i Finland. Dagstidningarnas andel av mediereklamen är 33 procent.