Distribution

Morgondistributionen dagsvolym och marknadsandelar 2014

distributionsorganisation

dagsvolym

marknadsandel

Posti Oyj

459 694

40,4 %

Alma Manu Oy

195 169

17,2 %

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy

114 617

10,1 %

Esa Jakelut Oy

62 810

5,5 %

Savon Jakelu Oy

56 000

4,9 %

Oulun Jakelutoimisto Oy

55 938

4,9 %

Ilves Jakelu Oy

49 992

4,4 %

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj/KPJakelu

27 564

2,4 %

Etelä-Savon Viestintä Oy

26 713

2,4 %

HSSD Distribution

23 769

2,1 %

Marva Media Oy

16 754

1,5 %

Uutisposti Ky

15 960

1,4 %

SLP Jakelu Oy

14 812

1,3 %

sammanlagt

1 136 474

100 %


Siffrorna är medeltala dagsvolymer från december 2014.

Morgondistributionens dagsvolymer 2014


Källa: Morgondistributionen volymenkät, Tidningarnas Förbund