Ekonomi

Tidningarnas intäktsstuktur

Den sammanlagda nettoförsäljningen för Tidningarnas Förbunds medlemsdagstidningar år 2014 var 0,95 md euro.


Källorna: Suomen Lehdistö 4/2015 & Tidningarnas Förbund

Massmediemarknaden

År 2014 var värdet av massmediemarknaden 3 974 miljoner euro.


* Inkl. också digital försäljning.
** Inkl. också Yle public service-radioverksamheten.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen