Journalism

Dagstidningens viktigaste faktor för framgång är ett innehåll av en hög journalistisk kvalitet och det nära läsarförhållande som uppstår som en följd därav.

Med god journalism sammanknippar man pålitliga nyheter om viktiga och intressanta ämnen samt annat nytto- och underhållsstoff som anknyter till läsarens liv.

De finländska dagstidningarna har under de senaste åren aktivt utvecklat illustrationerna, layout och nya elektroniska kanaler för publicering. I sista hand baserar sig dagstidningarnas styrka på bra texter.

Av dagstidningarnas innehåll är det lokala nyheter som läses mest. Dessa nyheter förmedlar den egna regionens tidningar bättre än något annat medium. Samtidigt öppnar dagstidningen ett fönster till hela världen.