Medieanvändning

Tid som ägnas olika medier dagligen 2014

Kvälls- och affärstidningar har räknats med i tidningar.

Källa: TNS Atlas Intermedia 2014/TNS Gallup Oy

Tidningsläsning i olika kanaler

Läser minst en gång/vecka (dags- och kvällstidningar)


Källa: Nationella Medieundersökningarna 2011–2015

Egenskaper förknippade med dagstidningen

Dagstidningens top 10 egenskaper jämfört med mediernas medelvärde

% av alla svarare 

Dagstidningar 

Mediernas medelvärde 

Skillnad %-enheter

Uppskattad

75

27

48

Sakkunnig

71

29

41

Trovärdig

64

24

40

Pålitlig

62

24

39

Högklassig

61

25

37

Trygg

56

21

35

Samhällsansvarig 

52

20

32

Ansvarig

53

21

32

Hjälper förstå bakgrunder 

63

31

32

Bygger samhället

53

22

31


Alla undersökta medier är med i medelvärdet (printmedia, television, radio och internet)

Källa: Medioiden mielikuvat 2015, Tidningarnas Förbund & TNS Gallup Oy

Veckoräckvidd i olika länder 2015


Källa: Reuters Institute Digital News Report 2015

Kombinerad räckvidd

Veckoräckvidd av tryckta tidningar och webbtidningar


Källa: Reuters Institute Digital News Report 2015