Reklam

Andelar av mediereklam 2017

Värdet av den lilla reklamkakan utan planerings- och produktionskostnader är 1,217 miljarder euro.


Källa: Kantar TNS Oy