Reklam

Andelar av mediereklam 2016

Värdet av den lilla reklamkakan utan planerings- och produktionskostnader är 1,2 miljarder euro.


Källa: Kantar TNS Oy

Uppdaterad 6.2.2017