Vokabulär

Broadsheet
Pappersstorleken på en broadsheettidning är cirka 40 cm x 56 cm (tryckyta cirka 38 cm x 52 cm).

Dagstidning
Dagstidningen utgör en helhet som består av den på papper tryckta tidningen och eventuell webbtidning samt elektroniska nyhets- och annonstjänster. Kriterier för den tryckta dagstidningen är att tidningen är avgiftsbelagd, den utkommer minst en gång i veckan, upplagan är kontrollerad och tidningen har ett mångsidigt och aktuellt innehåll.

E-tidning
En nätkopia av en tidning innebär att hela tidningens innehåll, inklusive annonserna, utges på nätet så att dessa bildar en helhet som motsvarar papperstidningen.

Förläggare
1) Ett företag som idkar förlagsverksamhet som omfattar böcker, tidningar eller andra trycksaker (ett förlag). Även ägare av ifrågavarande företag.
2) En ägare/ägarna av en dagstidning eller en tidskrift.
3) En anställd hos ett medieföretag, som även har företagsekonomiskt ansvar för företaget.
Källa: Heikki Kuutti. Uusi mediasanasto

Lokaltidning
Lokaltidningen är en avgiftsbelagd tidning som kommer ut minst en gång i veckan och som kan prenumereras. Innehållet i lokaltidningen består för mestadels av lokala nyheter och annonser i tryckt och elektronisk form.

Nätpublikation
En enhetligt uppbyggd helhet av nätmeddelanden avsedd för regelbunden utgivning, där materialet har producerats eller bearbetats av utgivaren.

Stadstidning
Stadstidningen är en avgiftsfri publikation som delas ut regelbundet, minst en gång i veckan och som innehåller redaktionellt material och som finansieras med annonser.

Tabloid
Pappersstorleken på en tabloidtidning är cirka 28 cm x 40 cm (tryckyta cirka 25 cm x 38 cm).

Upplaga
Upplagan på tryckta tidningar anger i medeltal hur många exemplar av ett nummer av en tidning har man beställt, köpt som lösnummer eller fått via medlemskap eller kundskap under granskningsåret.

Utgivare
Ett företag eller annan organisation som idkar förlagsverksamhet med syfte att låta trycka dvs. ge ut en tidning, en bok eller ett annat skriftligt verk även om en särskild förläggare skulle stå för kostnaderna för tryckning, distribution eller marknadsföring
Källa: Heikki Kuutti. Uusia mediasanasto

Årgång
Alla nummer av en dagstidning eller en tidskrift som kommit under ett kalenderår.